<Date>{13/02/2019}13.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0134/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 47k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu</TitreRecueil>


<Titre>par Eiropas stratēģijas izveidi Eiropas kopīgās identitātes un kultūras veicināšanai ar kino un televīzijas seriālu palīdzību</Titre>


<Depute>Innocenzo Leontini</Depute>


B8-0134/2019

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas stratēģijas izveidi Eiropas kopīgās identitātes un kultūras veicināšanai ar kino un televīzijas seriālu palīdzību

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A. tā kā, lai sekmētu piederības sajūtu Eiropas Savienībai, ir nepieciešams veicināt kopīgas Eiropas līmeņa iniciatīvas kultūras un izglītības jomā, it īpaši vēršoties pie jaunākajām paaudzēm;

B. tā kā Eiropas iedzīvotāju vidū ārkārtīgi plašu popularitāti bauda kinematogrāfijas darbi, it sevišķi televīzijas seriāli;

C. tā kā politologs Joseph Nye ir norādījis, ka kādas valsts vai valstu kopuma potenciālo pievilcīgumu nenosaka vienīgi ekonomiskā un militārā varenība — šo pievilcīgumu veido arī attiecīgās kultūras un vēsturisko pamatvērtību izplatība,

1. aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumiem, paredzot atbalstīt Eiropas kinematogrāfijas darbus, proti, tādu filmu un televīzijas seriālu uzņemšanu, kas varētu sabiedrībā veicināt labāku izpratni par vēsturiskiem faktiem un personībām, kurām bijusi nozīmīga loma Eiropas vēsturē un jo īpaši Eiropas integrācijas vēsturē.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 6. martsJuridisks paziņojums