ONTWERPRESOLUTIE
PDF 110kWORD 47k
13.2.2019
PE635.359v01-00
 
B8-0134/2019

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de tenuitvoerlegging van een Europese strategie ter bevordering van de gemeenschappelijke identiteit en de Europese cultuur door middel van film en tv-series


Innocenzo Leontini

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de tenuitvoerlegging van een Europese strategie ter bevordering van de gemeenschappelijke identiteit en de Europese cultuur door middel van film en tv-series   
B8‑0134/2019

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat gemeenschappelijke Europese initiatieven op het vlak van cultuur en onderwijs, met name gericht op de jongere generatie, moeten worden bevorderd, om het gevoel te bevorderen deel uit te maken van de Europese Unie;

B.  overwegende dat een enorme hoeveelheid filmproducties en met name tv-series onder de Europese burgers in roulatie wordt gebracht;

C.  eraan herinnerend dat, overeenkomstig de theorie van politiek wetenschapper Joseph Nye, het aantrekkingspotentieel van een natie of groep naties niet uitsluitend wordt bepaald door haar economische en militaire macht, maar ook gevoed wordt door de verspreiding van haar cultuur en de essentiële historische waarden waarop zij gebouwd is;

1.  verzoekt de Commissie voorstellen in te dienen ter ondersteuning van Europese filmproducties bij de realisatie van films en tv-series waarmee bij het grote publiek een grotere kennis kan worden bevorderd van de historische feiten en de personen die de Europese geschiedenis en met name de Europese eenmaking vorm hebben gegeven.

Laatst bijgewerkt op: 1 maart 2019Juridische mededeling