<Date>{13/02/2019}13.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0134/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 47k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie opracowania europejskiej strategii promowania wspólnej tożsamości i kultury europejskiej za pośrednictwem kina i seriali telewizyjnych </Titre>


<Depute>Innocenzo Leontini</Depute>


B8‑0134/2019

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie opracowania europejskiej strategii promowania wspólnej tożsamości i kultury europejskiej za pośrednictwem kina i seriali telewizyjnych

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A. podkreślając potrzebę promowania na szczeblu europejskim wspólnych inicjatyw w dziedzinie kultury i edukacji, kierowanych w szczególności do młodego pokolenia z myślą o promowaniu poczucia przynależności do Unii Europejskiej;

B. podkreślając ogromną popularność, jaką cieszą się wśród europejskich obywateli produkcje filmowe, a w szczególności seriale telewizyjne;

C. przypominając, że w opinii naukowca politycznego Josepha Nye’a na atrakcyjność danego narodu lub grupy narodów składa się nie tylko potęga gospodarcza i wojskowa, ale także szerzenie własnej kultury i historycznych podstawowych wartości odniesienia;

1. wzywa Komisję do przedstawienia propozycji mających na celu wspieranie europejskich produkcji kinematograficznych w realizacji filmów i seriali telewizyjnych, zdolnych do promowania wśród ogółu społeczeństwa większej wiedzy na temat faktów historycznych i osób, które naznaczyły historię Europy, a w szczególności historię europejskiej integracji.

Ostatnia aktualizacja: 7 marca 2019Informacja prawna