<Date>{13/02/2019}13.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0134/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o vykonávaní európskej stratégie na podporu spoločnej európskej identity a kultúry prostredníctvom kinematografie a televíznych seriálov </Titre>


<Depute>Innocenzo Leontini</Depute>


B8‑0134/2019

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o vykonávaní európskej stratégie na podporu spoločnej európskej identity a kultúry prostredníctvom kinematografie a televíznych seriálov

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A. zdôrazňujúc potrebu podporovania spoločných iniciatív na európskej úrovni v oblasti kultúry a vzdelávania zameraných najmä na nové generácie s cieľom presadzovať pocit spolupatričnosti k Európskej únii;

B. zdôrazňujúc obrovské rozšírenie filmových produkcií, a najmä televíznych seriálov, u európskych občanov;

C. pripomínajúc, že tak ako uvažoval politický vedec Joseph Nye, potenciálna atraktívnosť národa alebo skupiny národov nespočíva len v ich hospodárskej a vojenskej sile, ale je živená aj šírením vlastnej kultúry a základných historických východiskových hodnôt;

1. vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na podporu európskych filmových produkcií pri výrobe filmov a televíznych seriálov, ktoré by mohli medzi širokou verejnosťou podporovať lepšie poznanie historických faktov a osobností, ktoré charakterizovali európsku históriu, a najmä históriu európskej integrácie.

Posledná úprava: 7. marca 2019Právne oznámenie