<Date>{13/02/2019}13.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0134/2019</NoDocSe>
PDF 124kWORD 47k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členom 133 Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o oblikovanju evropske strategije za spodbujanje skupne identitete in evropske kulture prek filmov in televizijskih nadaljevank</Titre>


<Depute>Innocenzo Leontini</Depute>


B8-0134/2019

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o oblikovanju evropske strategije za spodbujanje skupne identitete in evropske kulture prek filmov in televizijskih nadaljevank

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A. ker je treba na evropski ravni podpirati skupne pobude na področju kulture in izobraževanja, zlasti za mlajše generacije, da se spodbudi občutek pripadnosti Evropski uniji;

B. poudarja, da se med evropskimi državljani zelo širijo filmske produkcije, zlasti televizijske nadaljevanke;

C. ker je ameriški politolog Joseph Nye razvil teorijo, da privlačnost države ali skupine držav ni le v gospodarski in vojaški moči, temveč se spodbuja s širjenjem kulture in temeljnih zgodovinskih vrednot, s katerimi se ljudje istovetijo;

1. poziva Komisijo, naj pripravi predloge za podporo evropski filmski produkciji pri ustvarjanju filmov in televizijskih nanizank, da bo širše občinstvo lahko bolje spoznalo zgodovinska dejstva in osebnosti, ki so zaznamovali evropsko zgodovino, zlasti evropsko povezovanje.

Zadnja posodobitev: 7. marec 2019Pravno obvestilo