FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 122kWORD 47k
13.2.2019
PE635.359v01-00
 
B8-0134/2019

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om en europeisk strategi för att främja den gemensamma identiteten och den europeiska kulturen genom film och tv-serier


Innocenzo Leontini

Förslag till Europaparlamentets resolution om en europeisk strategi för att främja den gemensamma identiteten och den europeiska kulturen genom film och tv-serier   
B8‑0134/2019

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Gemensamma europeiska initiativ inom kultur och utbildning måste främjas, särskilt för de yngre generationerna, för att människor i hela EU ska känna att de hör samman.

B.  Film och i ännu högre grad tv-serier har mycket stor spridning bland EU:s medborgare.

C.  Enligt statsvetaren Joseph Nyes teorier beror attraktionskraften hos en nation, eller en grupp av nationer, inte bara på dess ekonomiska eller militära styrka utan även på spridningen av den egna kulturen och historiska grundläggande värderingar.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om att stödja europeisk produktion av film och tv-serier som riktar sig till den breda allmänheten och förmedlar kunskap om historiska händelser och personer som har präglat Europas historia, i synnerhet den europeiska integrationen.

Senaste uppdatering: 5 mars 2019Rättsligt meddelande