Postup : 2019/2546(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0143/2019

Předložené texty :

B8-0143/2019

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0159

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0143/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 48k

<TitreType>DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložené v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799, pokud jde o výjimku z požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost podle nařízení (EU) č. 600/2014 pro britskou centrální banku  (Bank of England)</Titre>

<DocRef>((C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Hospodářský a měnový výbor</Commission>

Odpovědný poslanec: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8-0143/2019

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799, pokud jde o výjimku z požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost podle nařízení (EU) č. 600/2014 pro britskou centrální banku (Bank of England)

(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))

 

Evropský parlament,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2019)00793),

 s ohledem na dopis Komise ze dne 30. ledna 2019, v němž Komise žádá Parlament, aby prohlásil, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci,

 s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 21. února 2019,

 s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012[1], a zejména na čl. 1 odst. 9 a čl. 50 odst. 5 uvedeného nařízení,

 s ohledem na doporučení rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

 s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že akt v přenesené pravomoci, kterým se mění uvedené nařízení, obsahuje závažné změny, jejichž cílem je zajistit, aby britská centrální banka (Bank of England) i nadále požívala stávající výjimky v souladu s čl. 1 odst. 9 nařízení (EU) č. 600/2014 poté, co se status Spojeného království změní a stane se třetí zemí;

B. vzhledem k tomu, že Parlament uznává, že je důležité, aby byl tento akt přijat rychle s cílem zajistit připravenost Evropské unie v případě, že Spojené království vystoupí z Unie bez dohody o vystoupení;

1. prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.

[1] Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.

Poslední aktualizace: 8. března 2019Právní upozornění