Postupak : 2019/2546(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0143/2019

Podneseni tekstovi :

B8-0143/2019

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0159

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0143/2019</NoDocSe>
PDF 133kWORD 49k

<TitreType>PREPORUKA ZA DONOŠENJE ODLUKE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesena u skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 30. siječnja 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/1799 u pogledu izuzeća Središnje banke Ujedinjene Kraljevine od zahtjeva za transparentnost prije i poslije trgovanja iz Uredbe (EU) br. 600/2014</Titre>

<DocRef>(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku </Commission>

Nadležni zastupnik: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8-0143/2019

Nacrt odluke Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 30. siječnja 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/1799 u pogledu izuzeća Središnje banke Ujedinjene Kraljevine od zahtjeva za transparentnost prije i poslije trgovanja iz Uredbe (EU) br. 600/2014

(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))

 

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2019)00793),

 uzimajući u obzir pismo Komisije od 30. siječnja 2019. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

 uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 21. veljače 2019.,

 uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012[1], a posebno njezin članak 1. stavak 9. i članak 50. stavak 5.,

 uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

 uzimajući u obzir članak 105. stavak 6. Poslovnika,

A. budući da delegirani akt o izmjeni sadrži važne izmjene kako bi se zajamčilo da Središnja banka Ujedinjene Kraljevine nastavi imati koristi od postojećeg izuzeća u skladu s člankom 1. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 600/2014 nakon izmjene statusa Ujedinjene Kraljevine u treću zemlju;

B. budući da Parlament uviđa važnost brzog donošenja tog akta kako bi se zajamčila pripremljenost Europske unije u slučaju da se Ujedinjena Kraljevina povuče iz Unije bez sporazuma o povlačenju;

1. izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

[1] SL L 173, 12.6.2014., str. 84.

Posljednje ažuriranje: 8. ožujka 2019.Pravna napomena