Eljárás : 2019/2546(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0143/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0143/2019

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0159

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0143/2019</NoDocSe>
PDF 135kWORD 48k

<TitreType>HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS</TitreType>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva</TitreRecueil>


<Titre>az (EU) 2017/1799 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Bank of England 600/2014/EU rendelet szerinti kereskedés előtti és utáni átláthatósági követelmények alóli mentessége tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére</Titre>

<DocRef>(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Gazdasági és Monetáris Bizottság</Commission>

Illetékes képviselő: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8-0143/2019

Az Európai Parlament határozattervezete az (EU) 2017/1799 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Bank of England 600/2014/EU rendelet szerinti kereskedés előtti és utáni átláthatósági követelmények alóli mentessége tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről

(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))

 

Az Európai Parlament,

 tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2019)00793),

 tekintettel a Bizottság 2019. január 30-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2019. február 21-i levélre,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

 tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1], és különösen annak 1. cikke (9) bekezdésére és 50. cikke (5) bekezdésére,

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

 tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

A. mivel a felhatalmazáson alapuló módosító jogi aktus fontos módosításokat tartalmaz annak biztosítása érdekében, hogy a Bank of England az Egyesült Királyság jogállásának harmadik országra való minősítését követően továbbra is részesüljön a 600/2014/EU rendelet 1. cikkének (9) bekezdése szerinti mentességből;

B. mivel a Parlament elismeri e jogi aktus gyors elfogadásának fontosságát annak érdekében, hogy biztosítsa az Európai Unió felkészültségét az Egyesült Királyságnak az Unióból kilépési megállapodás nélküli kilépése esetén;

1. kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

[1] HL L 173., 2014.6.12., 84. o.

Utolsó frissítés: 2019. március 7.Jogi nyilatkozat