Procedūra : 2019/2546(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0143/2019

Pateikti tekstai :

B8-0143/2019

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0159

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0143/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 49k

<TitreType>REKOMENDACIJA DĖL SPRENDIMO</TitreType>

<TitreRecueil>pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį</TitreRecueil>


<Titre>neprieštarauti 2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytų skaidrumo prieš sudarant ir sudarius sandorį reikalavimų netaikymo Anglijos bankui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1799</Titre>

<DocRef>(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas</Commission>

Atsakingas Parlamento narys: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8-0143/2019

Europos Parlamento sprendimo neprieštarauti 2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytų skaidrumo prieš sudarant ir sudarius sandorį reikalavimų netaikymo Anglijos bankui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1799, projektas

(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))

 

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2019)00793),

 atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 30 d. Komisijos laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2019 m. vasario 21 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012[1], ypač į jo 1 straipsnio 9 dalį ir 50 straipsnio 5 dalį,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

A. kadangi šiame iš dalies keičiančiame deleguotajame akte pateikiami svarbūs pakeitimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad Anglijos bankui toliau būtų taikoma galiojanti išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 1 straipsnio 9 dalį po to, kai pasikeis Jungtinės Karalystės statusas ir ji taps trečiąja šalimi;

B. kadangi Parlamentas pripažįsta, jog svarbu skubiai priimti šį aktą, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos pasirengimą tuo atveju, jei Jungtinė Karalystė išstotų iš Sąjungos nesudariusi susitarimo dėl išstojimo;

1. pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

[1] OL L 173, 2014 6 12, p. 84.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 8 d.Teisinis pranešimas