Procedūra : 2019/2546(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0143/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0143/2019

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0159

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0143/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 48k

<TitreType>IETEIKUMS LĒMUMAM</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2019. gada 30. janvāra deleģēto regulu, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/1799 groza attiecībā uz Anglijas Bankai piemērojamo atbrīvojumu no Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktajām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām</Titre>

<DocRef>(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikas un monetārā komiteja</Commission>

Atbildīgais deputāts: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8-0143/2019

Projekts Eiropas Parlamenta lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2019. gada 30. janvāra deleģēto regulu, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/1799 groza attiecībā uz Anglijas Bankai piemērojamo atbrīvojumu no Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktajām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām

(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))

 

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2019)00793),

 ņemot vērā Komisijas 2019. gada 30. janvāra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2019. gada 21. februāra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012[1], un jo īpaši tās 1. panta 9. punktu un 50. panta 5. punktu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

A. tā kā grozošajā deleģētajā aktā ir iekļauti svarīgi grozījumi, lai nodrošinātu, ka Anglijas banka turpina izmantot spēkā esošo atbrīvojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 9. punktu pēc Apvienotās Karalistes statusa maiņas, kļūstot par trešo valsti;

B. tā kā Parlaments atzīst šā akta ātras pieņemšanas nozīmi, lai nodrošinātu Eiropas Savienības gatavību gadījumā, ja Apvienotā Karaliste izstājas no Savienības bez izstāšanās līguma,

1. paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

 

[1] OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. martsJuridisks paziņojums