Procedură : 2019/2546(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0143/2019

Texte depuse :

B8-0143/2019

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0159

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0143/2019</NoDocSe>
PDF 128kWORD 47k

<TitreType>RECOMANDARE DE DECIZIE</TitreType>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1799 în ceea ce privește exceptarea Băncii Angliei de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014</Titre>

<DocRef>(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Comisia pentru afaceri economice și monetare</Commission>

Deputat responsabil: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8‑0143/2019

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1799 în ceea ce privește exceptarea Băncii Angliei de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014

(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))

 

Parlamentul European,

 având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2019)00793),

 având în vedere scrisoarea Comisiei din 30 ianuarie 2019 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

 având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 21 februarie 2019,

 având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012[1], în special articolul 1 alineatul (9) și articolul 50 alineatul (5),

 având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

 având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât actul delegat de modificare conține amendamente importante vizând să asigure faptul că Banca Angliei va beneficia în continuare de exceptările în vigoare în temeiul articolului 1 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, după schimbarea statutului Regatului Unit, care va deveni o țară terță;

B. întrucât Parlamentul recunoaște importanța adoptării rapide a acestui act, pentru a garanta că Uniunea Europeană este pregătită de eventualitatea retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere,

1. declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

[1] JO L 173, 12.6.2014, p. 84.

Ultima actualizare: 8 martie 2019Notă juridică