Postup : 2019/2547(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0144/2019

Předložené texty :

B8-0144/2019

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0160

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0144/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 48k

<TitreType>DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložené v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení</Titre>

<DocRef>(C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Hospodářský a měnový výbor</Commission>

Odpovědný poslanec: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8-0144/2019

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení

(C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))

 

Evropský parlament,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C2019/00794),

 s ohledem na dopis Komise ze dne 30. ledna 2019, v němž žádá Parlament, aby prohlásil, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci,

 s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 21. února 2019,

 s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití, a zejména na čl. 2 odst. 4 a čl. 30 odst. 5 tohoto nařízení[1],

 s ohledem na doporučení k rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

 s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dotčený akt v přenesené pravomoci obsahuje důležité změny, které mají zajistit vyjmutí centrální banky Spojeného království a jeho veřejných orgánů, které jsou pověřeny správou státního dluhu nebo do ní zasahují, z oznamovací povinnosti podle článku 4 a z požadavků na transparentnost v případě opětovného použití podle článku 15 nařízení (EU) 2015/2365;

B. vzhledem k tomu, že Parlament uznává, že tento akt je nezbytné přijmout rychle, aby byla Evropská unie připravena na eventuální odchod Spojeného království z Unie bez dohody o vystoupení;

1. prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

[1] Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.

Poslední aktualizace: 8. března 2019Právní upozornění