Procedūra : 2019/2547(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0144/2019

Pateikti tekstai :

B8-0144/2019

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0160

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0144/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 49k

<TitreType>REKOMENDACIJA DĖL SPRENDIMO</TitreType>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį</TitreRecueil>


<Titre>neprieštarauti 2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento EB) Nr. 2015/2365 dėl subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašas</Titre>

<DocRef>(C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas</Commission>

Atsakingas Parlamento narys: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8-0144/2019

Europos Parlamento sprendimo projektas neprieštarauti 2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo š dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2015/2365 dėl subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašas

(C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))

 

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C2019/00794),

 atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 30 d. Komisijos laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2019 m. vasario 21 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo, ypač į jo 2 straipsnio 4 dalį ir 30 straipsnio 5 dalį,[1]

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

A. kadangi deleguotajame akte pateikiami svarbūs pakeitimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad Jungtinės Karalystės centriniam bankui ir kitoms viešosioms įstaigoms, kurios įpareigotos valdyti arba dalyvauja valdant valdžios sektoriaus skolą, nebūtų taikomi Reglamento (ES) Nr. 2015/2365 4 straipsnyje nustatyti ataskaitų teikimo reikalavimai ir 15 straipsnyje nustatyti pakartotinio naudojimo skaidrumo reikalavimai;

B. kadangi Parlamentas pripažįsta, jog svarbu skubiai priimti šį aktą, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos pasirengimą tuo atveju, jei Jungtinė Karalystė išstotų iš Sąjungos nesudariusi susitarimo dėl išstojimo;

1. pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

 

[1] OL L 337, 2015 12 23, p. 1.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 7 d.Teisinis pranešimas