Procedure : 2019/2549(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0145/2019

Indgivne tekster :

B8-0145/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0161

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0145/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 48k

<TitreType>HENSTILLING TIL AFGØRELSE</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 6</TitreRecueil>


<Titre>om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. januar 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår undtagne enheder</Titre>

<DocRef>(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Økonomi- og Valutaudvalget</Commission>

Ansvarligt medlem: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8‑0145/2019

Forslag til Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. januar 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår undtagne enheder

(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))

 

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2019)00791),

 der henviser til Kommissionens skrivelse af 30. januar 2019, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

 der henviser til skrivelse af 21. februar 2019 fra Økonomi- og Valutaudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

 der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre[1], særlig artikel 1, stk. 6, og artikel 82, stk. 6,

 der henviser til henstilling til afgørelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

A. der henviser til, at den delegerede retsakt indeholder vigtige ændringer for at sikre, at den britiske centralbank og offentlige organer, der har ansvar for forvaltningen af den offentlige gæld, eller som deltager heri, vil blive undtaget fra clearing- og indberetningskravene og kravet om at anvende risikoreduktionsteknikker på ikkeclearede transaktioner, der er fastsat i forordning (EU) nr. 648/2012;

B. der henviser til, at Parlamentet anerkender betydningen af en hurtig vedtagelse af denne retsakt for at sikre Den Europæiske Unions beredskab i tilfælde af, at Det Forenede Kongerige udtræder af Unionen uden en udtrædelsesaftale;

1. erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

 

[1] EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

Seneste opdatering: 8. marts 2019Juridisk meddelelse