Procedūra : 2019/2549(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0145/2019

Pateikti tekstai :

B8-0145/2019

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0161

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0145/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 48k

<TitreType>REKOMENDACIJA DĖL SPRENDIMO</TitreType>

<TitreRecueil>pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį</TitreRecueil>


<Titre>neprieštarauti 2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012</Titre>

<DocRef>(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas</Commission>

Atsakingas Parlamento narys: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8-0145/2019

Europos Parlamento sprendimo neprieštarauti 2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012, projektas

(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))

 

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2019)00791),

 atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 30 d. Komisijos laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2019 m. vasario 21 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų[1], ypač į jo 1 straipsnio 6 dalį ir 82 straipsnio 6 dalį,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

A. kadangi deleguotajame akte pateikiami svarbūs pakeitimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad Jungtinės Karalystės centriniam bankui ir kitoms viešosioms įstaigoms, kurios įpareigotos valdyti arba dalyvauja valdant valdžios sektoriaus skolą, nebūtų taikomi Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatyti tarpuskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimai ir reikalavimas taikyti rizikos mažinimo metodus sandoriams, kurių tarpuskaita neatliekama;

B. kadangi Parlamentas pripažįsta, jog svarbu skubiai priimti šį aktą, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos pasirengimą tuo atveju, jei Jungtinė Karalystė išstotų iš Sąjungos nesudariusi susitarimo dėl išstojimo;

1. pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

 

[1] OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 8 d.Teisinis pranešimas