Procedūra : 2019/2549(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0145/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0145/2019

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0161

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0145/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 48k

<TitreType>IETEIKUMS LĒMUMAM</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2019. gada 30. janvāra deleģēto regulu, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 648/2012 attiecībā uz to struktūru sarakstu, kurām piemēro atbrīvojumu</Titre>

<DocRef>(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikas un monetārā komiteja</Commission>

Atbildīgais deputāts: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8-0145/2019

Projekts Eiropas Parlamenta lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2019. gada 30. janvāra deleģēto regulu, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz to struktūru sarakstu, kurām piemēro atbrīvojumu

(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))

 

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2019)00791),

 ņemot vērā Komisijas 2019. gada 30. janvāra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2019. gada 21. februāra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem[1], un jo īpaši tās 1. panta 6. punktu un 82. panta 6. punktu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

A. tā kā deleģētajā aktā ir iekļauti svarīgi grozījumi, lai nodrošinātu, ka Apvienotās Karalistes centrālā banka un publiskās struktūras, kuru pienākumos ir valsts parāda pārvaldība vai kuras tajā iesaistās, tiks atbrīvotas no Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktajām tīrvērtes un ziņošanas prasībām, kā arī no prasības piemērot riska mazināšanas metodes darījumiem, kuriem neveic tīrvērti;

B. tā kā Parlaments atzīst šā akta ātras pieņemšanas nozīmi, lai nodrošinātu Eiropas Savienības gatavību gadījumā, ja Apvienotā Karaliste izstājas no Savienības bez izstāšanās līguma,

1. paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

 

 

[1] OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. martsJuridisks paziņojums