Procedură : 2019/2549(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0145/2019

Texte depuse :

B8-0145/2019

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0161

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0145/2019</NoDocSe>
PDF 128kWORD 48k

<TitreType>RECOMANDARE DE DECIZIE</TitreType>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista entităților care beneficiază de excepție</Titre>

<DocRef>(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Comisia pentru afaceri economice și monetare</Commission>

Deputat responsabil: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8‑0145/2019

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista entităților care beneficiază de excepție

(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))

 

Parlamentul European,

 având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2019)00791),

 având în vedere scrisoarea Comisiei din 30 ianuarie 2019 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

 având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 21 februarie 2019,

 având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții[1], în special articolul 1 alineatul (6) și articolul 82 alineatul (6),

 având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

 având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât actul delegat conține amendamente importante vizând să asigure faptul că banca centrală a Regatului Unit și organismele publice însărcinate cu gestionarea datoriei publice sau care intervin în gestiunea acesteia vor fi exceptate de la obligațiile de compensare și de raportare, precum și de la cerința de a le aplica tranzacțiilor necompensate tehnici de atenuare a riscurilor, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

B. întrucât Parlamentul recunoaște importanța adoptării rapide a acestui act, pentru a garanta că Uniunea Europeană este pregătită de eventualitatea retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere,

1. declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

 

[1] JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

Ultima actualizare: 8 martie 2019Notă juridică