Postopek : 2019/2549(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0145/2019

Predložena besedila :

B8-0145/2019

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0161

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0145/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 48k

<TitreType>PRIPOROČILO ZA SKLEP</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členom 105(6) Poslovnika,</TitreRecueil>


<Titre>da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 30. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama izvzetih subjektov</Titre>

<DocRef>(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Odbor za ekonomske in monetarne zadeve</Commission>

Pristojni poslanec: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8-0145/2019

Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 30. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama izvzetih subjektov

(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))

 

Evropski parlament,

 ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2019)00791),

 ob upoštevanju pisma Komisije z dne 30. januarja 2019, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bi nasprotoval delegirani uredbi,

 ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 21. februarja 2019,

 ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov[1]  in zlasti členov 1(6) in 82(6),

 ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

 ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

A. ker delegirani akt vsebuje pomembne spremembe, ki zagotavljajo, da bodo centralna banka Združenega kraljestva in javni organi, ki so pristojni za upravljanje javnega dolga ali pri tem posredujejo, izvzeti iz zahtev za kliring in poročanje in iz zahteve po uporabi tehnik za zmanjševanje tveganja za posle brez kliringa, določene v Uredbi (EU) št. 648/2012;

B. ker Parlament priznava pomen hitrega sprejetja tega akta, saj zagotavlja pripravljenost Evropske unije na izstop Združenega kraljestva iz Unije tudi brez sporazuma o izstopu;

1. izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

[1] UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

Zadnja posodobitev: 8. marec 2019Pravno obvestilo