Postupak : 2019/2545(RSO)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0147/2019

Podneseni tekstovi :

B8-0147/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.4
CRE 12/03/2019 - 9.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0138

<Date>{04/03/2019}4.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0147/2019</NoDocSe>
PDF 133kWORD 49k

<TitreType>PREPORUKA ZA DONOŠENJE ODLUKE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesen u skladu s člankom 159. stavkom 4. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o produljenju primjene članka 159. Poslovnika Parlamenta do završetka devetog parlamentarnog saziva</Titre>

<DocRef>(2019/2545(RSO))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Predsjedništvo</Depute>

</RepeatBlock-By>B8-0147/2019


Odluka Europskog parlamenta o produljenju primjene članka 159. Poslovnika Parlamenta do završetka devetog parlamentarnog saziva

(2019/2545(RSO))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članak 342. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća br.1. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici od 15. travnja 1958.[1],

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 920/2005[2] i Uredbu Vijeća (EU, Euratom) 2015/2264[3],

 uzimajući u obzir Kodeks o višejezičnosti koji je Predsjedništvo donijelo 16. lipnja 2014.,

 uzimajući u obzir svoju Odluku od 26. veljače 2014.[4] o produženju valjanosti članka 159. Poslovnika Parlamenta do kraja osmog parlamentarnog saziva te kasnije odluke Predsjedništva o produženju odstupanja od članka 158. do kraja ovog saziva,

 uzimajući u obzir članke158. i 159. Poslovnika,

A. budući da se u skladu s člankom 158. svi dokumenti Parlamenta moraju sastavljati na službenim jezicima i da svi zastupnici imaju pravo u Parlamentu govoriti na službenom jeziku po svom izboru, s usmenim prevođenjem na druge službene jezike;

B. budući da su u skladu s člankom 159. do kraja osmog parlamentarnog saziva dopuštena odstupanja od članka 158., ako i u mjeri u kojoj, unatoč poduzetim primjerenim mjerama predostrožnosti, nije dostupan dovoljan broj lingvista potrebnih za jedan od službenih jezika; budući da Predsjedništvo, za svaki službeni jezik za koji se odstupanje smatra potrebnim, na prijedlog glavnog tajnika i uzimajući u obzir privremene posebne odredbe koje je usvojilo Vijeće na temelju Ugovora u vezi s izradom nacrta pravnih akata mora utvrditi jesu li uvjeti ispunjeni te svoju odluku preispitati svakih šest mjeseci;

C. budući da je Uredbom Vijeća (EZ) br. 920/2005 i Uredbom Vijeća (EU, Euratom) 2015/2264 predviđeno postupno ograničavanje odstupanja za irski jezik i, u nedostatku druge uredbe Vijeća kojom se utvrđuje drukčije, istek tog odstupanja počevši s 1. siječnja 2022.;

D. budući da se unatoč svim primjerenim mjerama predostrožnosti ne očekuje da će kapaciteti za hrvatski, irski i malteški jezik biti takvi da će se od početka devetog parlamentarnog saziva omogućiti potpuna usluga usmenog prevođenja na te jezike;

E. budući da se i dalje očekuje da će, unatoč stalnim i kontinuiranim međuinstitucijskim naporima i znatnom napretku, broj kvalificiranih prevoditelja za irski jezik biti tako ograničen da se u bliskoj budućnosti neće moći osigurati potpuna jezična pokrivenost za taj jezik u skladu s člankom 158.; budući da se, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 920/2005 i Uredbom Vijeća (EU, Euratom) 2015/2264, sve veći broj pravnih akata mora prevoditi na irski jezik, što smanjuje mogućnost prevođenja drugih parlamentarnih dokumenata na taj jezik;

F. budući da je člankom 159. stavkom 4. predviđeno da Parlament na temelju obrazložene preporuke Predsjedništva može donijeti odluku o produženju primjene tog članka na kraju parlamentarnog saziva;

G. budući da je uslijed svega navedenog Predsjedništvo preporučilo da se primjena članka 159. produži do završetka devetog parlamentarnog saziva;

1. odlučuje produžiti primjenu članka 159. Poslovnika Parlamenta do završetka devetog parlamentarnog saziva;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji radi obavijesti.

 

[1] SL 17, 6.10.1958., str. 385/58.

[2] Uredba Vijeća (EZ) br. 920/2005 od 13. lipnja 2005. o izmjeni Uredbe br. 1 od 15. travnja 1958. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici i Uredbe br. 1. od 15. travnja 1958. o utvrđivanju jezika koji se koriste u Europskoj zajednici za atomsku energiju i uvođenju privremenih mjera odstupanja od tih uredaba (SL L 156, 18.6.2005., str. 3.).

[3] Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2015/2264 od 3. prosinca 2015. o produljenju i postupnom ukidanju privremenih mjera odstupanja od Uredbe br. 1 od 15. travnja 1958. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici i Uredbe br. 1 od 15. travnja 1958. o utvrđivanju jezika koji se koriste u Europskoj zajednici za atomsku energiju uvedenih Uredbom (EZ) br. 920/2005 (SL L 322, 8.12.2015. str.1.).

[4] SL C 285, 29.8.2017., str. 164.

Posljednje ažuriranje: 8. ožujka 2019.Pravna napomena