Eljárás : 2019/2545(RSO)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0147/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0147/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 12/03/2019 - 9.4
CRE 12/03/2019 - 9.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0138

<Date>{04/03/2019}4.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0147/2019</NoDocSe>
PDF 135kWORD 49k

<TitreType>HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS</TitreType>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 159. cikkének (4) bekezdésével összhangban benyújtva</TitreRecueil>


<Titre>a Parlament eljárási szabályzata 159. cikke alkalmazásának kiterjesztése a kilencedik parlamenti ciklus végéig</Titre>

<DocRef>(2019/2545(RSO))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>az Elnökség</Depute>

</RepeatBlock-By>B8‑0147/2019


Az Európai Parlament határozata a Parlament eljárási szabályzata 159. cikke alkalmazásának kiterjesztéséről a kilencedik parlamenti ciklus végéig

(2019/2545(RSO))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 342. cikkére,

 tekintettel az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. tanácsi rendeletre[1],

 tekintettel a 920/2005/EK[2] és az (EU, Euratom) 2015/2264 tanácsi rendeletre[3],

 tekintettel az Elnökség által 2014. június 16-án elfogadott többnyelvűségi magatartási kódexre,

 tekintettel a Parlament eljárási szabályzata 159. cikke alkalmazhatóságának a nyolcadik parlamenti ciklus végéig történő kiterjesztéséről szóló, 2014. február 26-i határozatára[4] és az Elnökségnek a 158. cikktől való eltérést e ciklus végéig meghosszabbító ezt követő határozataira,

 tekintettel eljárási szabályzata 158. és 159. cikkére,

A. mivel a 158. cikk értelmében valamennyi parlamenti dokumentumot a hivatalos nyelveken kell elkészíteni, és minden képviselőnek jogában áll a Parlamentben az általa választott hivatalos nyelven felszólalni, a többi hivatalos nyelvre történő tolmácsolás mellett;

B. mivel a 159. cikk értelmében a 158. cikktől való eltérés a nyolcadik parlamenti ciklus végéig lehetséges, ha és amennyiben valamely hivatalos nyelven a megfelelő intézkedések meghozatala ellenére nem áll rendelkezésre elegendő létszámú tolmács és fordító; mivel minden olyan hivatalos nyelv tekintetében, amelyre az eltérést szükségesnek ítélik, az Elnökségnek a főtitkár javaslatára és a Tanács által a Szerződések alapján a jogi aktusok megszövegezéséről elfogadott ideiglenes különös rendelkezések kellő figyelembevételével meg kell győződnie arról, hogy teljesülnek-e a feltételek, és hathavonta felül kell vizsgálnia határozatát;

C. mivel a 920/2005/EK és az (EU, Euratom) 2015/2264 tanácsi rendelet az ír nyelvet érintő eltérés fokozatos korlátozását és – másként rendelkező egyéb tanácsi rendelet hiányában – az említett eltérés 2022. január 1-jétől való megszüntetését írja elő;

D. mivel valamennyi megfelelő óvintézkedés ellenére a horvát, az ír és a máltai nyelvi kapacitás várhatóan nem tesz lehetővé teljes körű tolmácsolási szolgáltatást ezeken a nyelveken a kilencedik parlamenti ciklus kezdetétől;

E. mivel a kitartó és folyamatos intézményközi erőfeszítések, valamint a jelentős előrelépés ellenére a képzett fordítók száma várhatóan még mindig annyira korlátozott lesz az ír nyelv tekintetében, hogy a belátható jövőben e nyelv tekintetében a 158. cikk szerinti teljes lefedettség nem biztosítható; mivel a 920/2005/EK és az (EU, Euratom) 2015/2264 tanácsi rendelet értelmében egyre több jogi aktust kell ír nyelvre lefordítani, ami csökkenti az egyéb parlamenti dokumentumok ezen nyelvre történő lefordításának lehetőségét;

F. mivel a 159. cikk (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Elnökség indokolással ellátott ajánlása alapján a Parlament a parlamenti ciklus végén úgy határozhat, hogy kiterjeszti e cikk alkalmazását;

G. mivel az előbbiek tükrében az Elnökség a 159. cikk alkalmazásának a kilencedik parlamenti ciklus végéig való kiterjesztését javasolta;

1. úgy határoz, hogy a Parlament eljárási szabályzata 159. cikkének alkalmazását kiterjeszti a kilencedik parlamenti ciklus végéig;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a Bizottságnak.

 

[1] HL 17., 1958.10.6., 385. o.

[2] A Tanács 920/2005/EK rendelete (2005. június 13.) az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. rendelet és az Európai Atomenergia-közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. rendelet módosításáról, valamint az e rendeletektől való ideiglenes eltérések bevezetéséről (HL L 156., 2005.6.18., 3. o.).

[3] A Tanács (EU, Euratom) 2015/2264 rendelete (2015. december 3.) a 920/2005/EK rendelet által bevezetett, az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. rendelettől és az Európai Atomenergia-közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. rendelettől való ideiglenes eltérések meghosszabbításáról és fokozatos megszüntetéséről (HL L 322., 2015.12.8., 1. o.).

[4] HL C 285., 2017.8.29., 164. o.

Utolsó frissítés: 2019. március 8.Jogi nyilatkozat