<Date>{05/03/2019}5.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0148/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 47k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно защитата на производителите на банани от Европейския съюз от нелоялна конкуренция</Titre>


<Depute>Мирей Д'Орнано</Depute>


B8‑0148/2019

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно защитата на производителите на банани от Европейския съюз от нелоялна конкуренция

Европейският парламент,

 като взе предвид член 133 от своя правилник,

A. като има предвид, че Мартиника и Гваделупа произвеждат 250 000 тона банани годишно, но са изправени пред ожесточена конкуренция от страна на държавите от Южна Америка, които използват значително повече химически пестициди, без да прилагат стандарти, сравними със стандартите на Европейския съюз в тази област;

Б. като има предвид, че трети държави получават от Европейския съюз споразумения за биологична еквивалентност с цел износ на банани с по-ниски стандарти от прилаганите за 600-те производители на банани в Мартиника и Гваделупа, тъй като и двата региона са част от Европейския съюз;

1. призовава Комисията, като първа стъпка, да компенсира незабавно неблагоприятното конкурентно положение, в което очевидно се намират производителите на банани, спрямо които се прилагат европейските стандарти;

2. призовава Комисията в бъдеще да гарантира, че не се предоставят необосновано споразумения за биологична еквивалентност на държави, за които е известно, че използват пестициди в количества, които далеч надхвърлят използваните от производителите от ЕС.

 

Последно осъвременяване: 21 март 2019 г.Правна информация