<Date>{05/03/2019}5.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0148/2019</NoDocSe>
PDF 122kWORD 47k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over de bescherming van bananenproducenten uit de Europese Unie tegen oneerlijke concurrentie</Titre>


<Depute>Mireille D’Ornano</Depute>


B8‑0148/2019

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bescherming van bananenproducenten uit de Europese Unie tegen oneerlijke concurrentie

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A. overwegende dat in Martinique en Guadeloupe 250 000 ton bananen per jaar wordt geproduceerd, maar dat deze gebieden worden geconfronteerd met zware concurrentie uit Zuid-Amerikaanse landen, waar veel meer chemische pesticiden worden gebruikt, zonder dat er op dit gebied normen worden toegepast die vergelijkbaar zijn met die van de Europese Unie;

B. overwegende dat derde landen met de Europese Unie gelijkwaardigheidsovereenkomsten op het gebied van biologische producten kunnen sluiten om bananen uit te voeren, met minder strenge normen dan die die van toepassing zijn op de 600 bananenproducenten van Martinique en Guadeloupe, aangezien die twee gebieden deel uitmaken van de Europese Unie;

1. roept de Commissie op om in eerste instantie onverwijld de aanzienlijk slechtere concurrentiepositie van aan Europese normen onderworpen bananenproducenten te compenseren;

2. roept de Commissie op om er in de toekomst over te waken dat er geen ongerechtvaardigde gelijkwaardigheidsovereenkomsten op het gebied van biologische producten meer worden gesloten met landen waarvan bekend is dat er veel meer pesticiden worden gebruikt dan door producenten in de Europese Unie.

 

Laatst bijgewerkt op: 19 maart 2019Juridische mededeling