<Date>{05/03/2019}5.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0148/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o ochrane producentov banánov v Európskej únii pred nekalou súťažou</Titre>


<Depute>Mireille D’Ornano</Depute>


B8‑0148/2019

Návrh uznesenia Európskej únie o ochrane producentov banánov v Európskej únii pred nekalou súťažou

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A. keďže Martinik a Guadeloupe vyprodukujú ročne 250 000 ton banánov, čelia však tvrdej konkurencii zo strany juhoamerických krajín, ktoré používajú výrazne viac chemických pesticídov a neuplatňujú v tomto smere normy porovnateľné s normami Európskej únie;

B. keďže EÚ uzatvára s tretími krajinami dohody o ekologickej rovnocennosti týkajúce sa vývozu banánov, tieto normy však nie sú také prísne ako normy, ktoré sa vzťahujú na 600 producentov banánov na Martiniku a Guadeloupe, keďže oba regióny sú súčasťou Európskej únie;

1. vyzýva Komisiu, aby v prvom rade bezodkladne pristúpila ku kompenzácii konkurenčnej nevýhody, ktorá sa očividným spôsobom dotýka producentov banánov dodržiavajúcich európske normy;

2. vyzýva Komisiu, aby v budúcnosti zabezpečila, že s krajinami, o ktorých je známe, že používajú pesticídy vo výrazne vyššej miere než producenti v Európskej únii, sa nebudú neoprávnene uzatvárať dohody o ekologickej rovnocennosti.

 

Posledná úprava: 21. marca 2019Právne oznámenie