Procedură : 2019/2579(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0149/2019

Texte depuse :

B8-0149/2019

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0163

<Date>{05/03/2019}5.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0149/2019</NoDocSe>
PDF 132kWORD 49k

<TitreType>RECOMANDARE DE DECIZIE</TitreType>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 13 februarie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/588 în ceea ce privește posibilitatea de a ajusta numărul mediu zilnic de tranzacții pentru o acțiune în cazul în care locul de tranzacționare cu cea mai mare cifră de afaceri a acțiunii respective se află în afara Uniunii</Titre>

<DocRef>(C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Comisia pentru afaceri economice și monetare</Commission>

Deputat responsabil: <Depute>Markus Ferber</Depute>


B8‑0149/2019

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 13 februarie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/588 în ceea ce privește posibilitatea de a ajusta numărul mediu zilnic de tranzacții pentru o acțiune în cazul în care locul de tranzacționare cu cea mai mare cifră de afaceri a acțiunii respective se află în afara Uniunii

(C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))

 

Parlamentul European,

 având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2019)00904),

 având în vedere scrisoarea Comisiei din 21 februarie 2019 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la Regulamentul delegat,

 având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 4 martie 2019,

 având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE[1], în special articolul 49 alineatul (3) și articolul 89 alineatul (5),

 având în vedere articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei[2],

 având în vedere proiectul de standarde tehnice de reglementare privind modificarea Regulamentului delegat (UE) 2017/588 (RTS11) al Comisiei, transmisă de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe la 8 noiembrie 2018, în temeiul articolului 49 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE,

 având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

 având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât actul delegat conține modificări importante pentru a menține competitivitatea locurilor de tranzacționare din UE care oferă tranzacții cu acele acțiuni care sunt admise la tranzacționare sau sunt tranzacționate în Uniune și într-o țară terță concomitent și în cazul în care locul de tranzacționare cu cea mai mare cifră de afaceri pentru aceste acțiuni este situat în afara Uniunii;

B. întrucât Parlamentul recunoaște importanța adoptării rapide a acestui act, pentru a garanta că Uniunea Europeană este pregătită de eventualitatea retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere,

C. întrucât Parlamentul consideră că standardele tehnice de reglementare adoptate nu sunt „identice” cu proiectul de standarde tehnice de reglementare prezentat de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, ca urmare a modificării proiectului respectiv de către Comisie și consideră că are la dispoziție trei luni („perioada de control”) pentru a formula obiecțiuni la standardele tehnice de reglementare; întrucât Parlamentul îndeamnă Comisia să indice perioada de control de o lună numai în cazurile în care Comisia a adoptat fără modificări proiectele prezentate de autoritățile europene de supraveghere, adică atunci când proiectul și standardele tehnice de reglementare adoptate sunt „identice”,

1. declară că nu formulează obiecțiuni la Regulamentul delegat;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

 

[1] JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

[2] JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

Ultima actualizare: 8 martie 2019Notă juridică