Postopek : 2019/2579(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0149/2019

Predložena besedila :

B8-0149/2019

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0163

<Date>{05/03/2019}5.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0149/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 49k

<TitreType>PRIPOROČILO ZA SKLEP</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členom 105(6) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 13. februarja 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/588 v zvezi z možnostjo prilagoditve povprečnega dnevnega števila poslov za delnico, kadar se mesto trgovanja z največjim prometom s to delnico nahaja zunaj Unije</Titre>

<DocRef>(C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Odbor za ekonomske in monetarne zadeve</Commission>

Pristojni poslanec: <Depute>Markus Ferber</Depute>


B8-0149/2019

Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 13. februarja 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/588 v zvezi z možnostjo prilagoditve povprečnega dnevnega števila poslov za delnico, kadar se mesto trgovanja z največjim prometom s to delnico nahaja zunaj Unije

(C(02019)00904 – 2019/2579(DEA))

 

Evropski parlament,

 ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2019)00904),

 ob upoštevanju pisma Komisije z dne 21. februarja 2019, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bi nasprotoval delegirani uredbi,

 ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 4. marca 2019,

 ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU[1], in zlasti člena 49(3) in člena 89(5) Direktive,

 ob upoštevanju člena 10(1) in člena 13 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES[2],

 ob upoštevanju osnutkov regulativnih tehničnih standardov o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/588 (RTS 11), ki jih je 8. novembra 2018 v skladu s členom 49(3) Direktive 2014/65/EU predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge,

 ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

 ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

A. ker delegirani akt vsebuje pomembne spremembe za ohranitev konkurenčnosti mest trgovanja v EU, ki nudijo trgovanje s tistimi delnicami, ki so hkrati sprejete v trgovanje ali se z njimi trguje v Uniji in v tretji državi, in kadar je mesto trgovanja z največjim prometom s to delnico zunaj Unije;

B. ker Parlament priznava pomen hitrega sprejetja tega akta, saj zagotavlja pripravljenost Evropske unije na izstop Združenega kraljestva iz Unije tudi brez sporazuma o izstopu;

C. ker Parlament meni, da sprejeti regulativni tehnični standardi niso „enaki“ kot osnutki regulativnih tehničnih standardov, ki so jih evropski nadzorni organi predložili zaradi sprememb, ki jih je Komisija vnesla v ta osnutek, in meni, da ima tri mesece časa („obdobje pregledov“) za nasprotovanje regulativnim tehničnim standardom; ker Parlament poziva Komisijo, naj določi enomesečno obdobje pregledov samo v primerih, ko je Komisija sprejela osnutke evropskih nadzornih organov brez sprememb, torej ko so osnutek in sprejeti regulativni tehnični standardi „enaki“;

1. izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

[1] UL L 173, 12.6.2014, str. 349.

[2] UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

Zadnja posodobitev: 8. marec 2019Pravno obvestilo