Postupak : 2019/2537(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0163/2019

Podneseni tekstovi :

B8-0163/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/03/2019 - 11.16
CRE 14/03/2019 - 11.16
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


<Date>{08/03/2019}8.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0163/2019</NoDocSe>
PDF 150kWORD 54k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>podnesen nakon izjave Komisije</TitreSuite>

<TitreRecueil>u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o preporukama za otvaranje trgovinskih pregovora između EU-a i SAD-a</Titre>

<DocRef>(2019/2537(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bernd Lange</Depute>

<Commission>{INTA}u ime Odbora za međunarodnu trgovinu</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8-0163/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o preporukama za otvaranje trgovinskih pregovora između EU-a i SAD-a

(2019/2537(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. srpnja 2015. s preporukama Europskog parlamenta Komisiji o pregovorima o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP)[1],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 30. svibnja 2018. o Godišnjem izvješću o provedbi zajedničke trgovinske politike[2],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. srpnja 2018. o klimatskoj diplomaciji[3],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. rujna 2018. o stanju odnosa između EU-a i SAD-a[4],

 uzimajući u obzir Zajedničku izjavu SAD-a i EU-a od 25. srpnja 2018. nakon posjeta predsjednika Junckera Bijeloj kući[5],

 uzimajući u obzir „Sažetak posebnih pregovaračkih ciljeva za pokretanje pregovora SAD-a i EU-a” koje je u siječnju 2019. objavio Ured predstavnika SAD-a za trgovinu,

 uzimajući u obzir Preporuku Komisije od 18. siječnja 2019. za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu o ukidanju carina na industrijske proizvode sa Sjedinjenim Američkim Državama (COM(2019)0016) i Prilog toj Preporuci u kojem su navedene smjernice za takve pregovore[6],

 uzimajući u obzir Preporuku Komisije od 18. siječnja 2019. za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu sa Sjedinjenim Američkim Državama o ocjenjivanju sukladnosti (COM(2019)0015) i Prilog toj Preporuci u kojem su navedene smjernice za takve pregovore[7],

 uzimajući u obzir izvješće Komisije od 30. siječnja 2019. o provedbi izjave od 25. srpnja 2018.,

 uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 14. listopada 2015. naslovljenu „Trgovina za sve – Prema odgovornijoj trgovinskoj i ulagačkoj politici” (COM(2015)0497)[8],

 uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za međunarodnu trgovinu,

 uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je snažno gospodarsko, sigurnosno i političko partnerstvo između EU-a i SAD-a od strateške važnosti i ključno za izgradnju demokratskog, sigurnog i uspješnog svjetskog gospodarstva;

B. budući da mjerama i politikama koje je pokrenula sadašnja administracija SAD-a nije doveden u pitanje samo trgovinski odnos između EU-a i SAD-a, najopsežniji gospodarski odnos na svijetu, nego se, dovodeći u pitanje osnovna načela međunarodnih odnosa, vladavine prava i uzajamnog poštovanja, njima također potkopavaju pravila i multilateralni globalni trgovinski sustav utemeljen na vrijednostima; budući da partnerstvo treba novi zamah kako bi se smanjile trenutačne napetosti i osigurala veća stabilnost i predvidljivost u trgovinskim odnosima između EU-a i SAD-a; budući da, s obzirom na izazove s kojima se suočavaju obje strane, EU i SAD imaju zajednički interes za suradnju i koordinaciju trgovinske politike kako bi oblikovali budući multilateralni trgovinski sustav i globalne standarde;

C. budući da je EU i dalje u potpunosti predan multilateralizmu i međunarodnom poretku utemeljenom na pravilima utvrđenim u WTO-u, od kojega koristi imaju građani, društva i poduzeća i u SAD-u i EU-u;

D. budući da u 90-dnevnom zakonski propisanom roku za savjetovanje nisu provedene nikakve pripremne rasprave s EU-om;

E. budući da zbog ograničenog područja primjene sporazuma nije proveden službeni postupak procjene učinka, uključujući procjene učinka na održivost, koji se obično obavlja početkom trgovinskih pregovora i na koji se Komisija obvezala u skladu sa strategijom „Trgovina za sve” i načelima programa Bolje regulative; budući da bi trebalo razmotriti i uzeti u obzir procjenu učinka koja je provedena tijekom pregovora o TTIP-u;

F. budući da EU osporava nametanje američkih antidampinških i kompenzacijskih pristojbi na španjolske masline te da je zatražio savjetovanje s SAD-om u okviru WTO-a s obzirom na to da su takve mjere neopravdane, neosnovane i protivne pravilima WTO-a;

G. budući da je SAD 31. svibnja 2018. uveo protupravne carinske pristojbe na uvoz čelika i aluminija, među ostalim, iz EU-a na temelju odjeljka 232. Zakona o širenju trgovine; budući da su te pristojbe još uvijek na snazi i da je Komisija odgovorila na njih mjerama za ponovno uravnoteženje u skladu s WTO-om;

H. budući da je Trumpova administracija pokrenula sličnu istragu o uvozu motornih vozila i automobilskih dijelova, što bi moglo dovesti do povećanja carina na uvoz takvih dobara iz EU-a; budući da se uskoro očekuje objavljivanje izvješća Ministarstva trgovine SAD-a s preporukom o tome treba li SAD uvesti ograničenja na uvoz automobila iz nacionalnih sigurnosnih razloga;

I. budući da su te jednostrane mjere SAD-a protupravne, da stvaraju nesigurnost na tržištu, narušavaju konkurentnost poduzeća i iz SAD-a i EU-a, potkopavaju svjetska pravila trgovine i mogu eskalirati napetostima u području trgovine; budući da bi EU i SAD trebali zajednički raditi na reformi i daljnjem jačanju sustava WTO-a protiv nepoštenih trgovačkih praksi; budući da su u tom pogledu dobrodošle inicijative koje su pokrenuli predsjednik Juncker i povjerenica Malmström;

J. budući da se nacrti pregovaračkih ciljeva EU-a i SAD-a razlikuju po svojem opsegu i obuhvaćenim sektorima; budući da zajednička izjava ne obuhvaća automobilski sektor; budući da je Komisija izrazila namjeru da automobilski sektor obuhvati predviđenim pregovorima i u svojoj preporuci za odluku Vijeća najavila da je EU spreman uzeti u obzir potencijalnu osjetljivost SAD-a u pogledu određenih automobilskih proizvoda;

K. budući da su pregovori o TTIP-u jasno pokazali da politički i gospodarski uvjeti za sveobuhvatan trgovinski sporazum između EU-a i SAD-a u ovoj fazi nisu ispunjeni zbog složenosti tog pothvata i različitih trgovinskih pristupa i pravila dviju strana; međutim, budući da su prethodna iskustva pokazala da bi ograničeni sporazumi mogli imati pozitivan ishod;

L. budući da je isključivanje automobilskog sektora iz pregovora isključivo u političkom interesu SAD-a;

M. budući da EU žali zbog ponovnog uvođenja sankcija SAD-a koje su posljedica njegova povlačenja iz Zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana (ZSAP), kao i prijetnji koje dolaze iz Bijele kuće kao odgovor na napore EU-a da ispuni svoje obveze u okviru ZSAP-a;

1. prima na znanje Izjavu EU-a i SAD-a od 25. srpnja 2018.; podsjeća da je cilj te Izjave izbjeći eskalaciju trgovinskih napetosti; žali zbog činjenice da prije posjeta Europski parlament nije bio obaviješten o sadržaju i ciljevima Izjave;

2. ponavlja da EU ne bi trebao pregovarati s SAD-om pod prijetnjama; napominje, međutim, da su preporuke za otvaranje pregovora o sporazumu u skladu s WTO-om ključne za poštovanje i potpunu provedbu obveza dogovorenih između EU-a i SAD-a u Izjavi;

3. žali što se SAD dosad nije obvezao da će ukinuti carine na čelik i aluminij te što je istraga uvoza motornih vozila i automobilskih dijelova u SAD još u tijeku; izražava žaljenje zbog uvođenja carina na španjolske masline;

4. poziva Komisiju da se pobrine za to da svaka suradnja u regulatornim pitanjima ostane dobrovoljna i da poštuje autonomiju regulatornih tijela u cilju utvrđivanja nepotrebnih prepreka i administrativnog opterećenja; podsjeća da se regulatornom suradnjom mora nastojati ostvariti korist za upravljanje globalnim gospodarstvom povećanjem konvergencije i unapređenjem suradnje u području međunarodnih standarda;

5. prima na znanje činjenicu da je Komisija najavila svoju spremnost da odmah donese mjere za ponovno uspostavljanje ravnoteže ako SAD uvede carine ili kvote na automobile koji se izvoze iz EU-a; ponovno ističe svoju potporu takvim mjerama;

6. ponavlja da ni EU ni SAD nemaju pregovaračke smjernice kojima se predviđa nastavak pregovora o TTIP-u; smatra da bi se ograničenim sporazumom s SAD-om o ukidanju carina na industrijske proizvode, uključujući automobile, kojim se uvažava osjetljivost europske industrijske u vezi s razlikama u energetskim i regulatornim troškovima, kao i sporazumom o ocjeni sukladnosti bez izmjena standarda i pravila EU-a, mogao otvoriti put k pokretanju novog procesa rada na ostvarenju uzajamno korisnih trgovinskih odnosa i time smanjiti trenutačne trgovinske napetosti; naglašava da svaki sporazum mora biti u skladu s pravilima i obvezama WTO-a, uključujući članak XXIV. GATT-a; napominje da preporuke Komisije za otvaranje pregovora ne bi trebalo tumačiti kao naznaku da je voljna odstupiti od postojećih trgovinskih i ulagačkih politika kako su navedene u strategiji „Trgovina za sve”;

7. napominje da posebni pregovarački ciljevi SAD-a za pokretanje pregovora s EU-om nastoje osigurati sveobuhvatan pristup tržištu EU-a za američke poljoprivredne proizvode smanjenjem ili ukidanjem carina, kao i smanjenjem prepreka povezanih s razlikama u propisima i standardima; ističe da poljoprivreda nije obuhvaćena Zajedničkom izjavom; napominje da je Komisijin nacrt pregovaračkog mandata strogo usmjeren na ukidanje carina na industrijske proizvode, uključujući automobilski sektor, ali da isključuje poljoprivredne proizvode; napominje da je Komisija utrla put povećanju udjela soje na tržištu EU-a s 9 % na 75 % od kolovoza 2017. do siječnja 2019.;

8. naglašava da industrijski proizvodi čine 94 % izvoza EU-a u SAD te da uzajamno ukidanje carina može povećati trgovinske tokove između EU-a i SAD-a; konstatira da SAD primjenjuje vrlo visoke carine na proizvode kao što su kožni proizvodi, odjeća i tekstil, obuća i keramika, te da bi se njihovim ukidanjem otvorile mogućnosti izvoznicima iz EU-a i povećala konkurentnost industrija EU-a;

9. smatra da suradnja u području standarda i ocjene sukladnosti donosi obostrane koristi poduzećima iz EU-a i SAD-a, posebno malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi) koja će profitirati ukidanjem udvostručavanja zahtjeva u pogledu testiranja, inspekcije i certifikacije; ističe da se time ne dovode u pitanje standardi EU-a;

10. napominje da je jedan od ciljeva navedene Zajedničke izjave bliska suradnja s partnerima sličnih stavova radi reforme WTO-a; žali zbog toga što SAD blokira prijedloge za imenovanje novih članova žalbenog tijela WTO-a, čime se šteti funkcioniranju sustava WTO-a za rješavanje sporova;

11. duboko žali zbog povlačenja SAD-a iz Pariškog sporazuma; podsjeća da je Europski parlament u svojoj rezoluciji o klimatskoj diplomaciji naglasio da bi EU trebao postaviti ratifikaciju i provedbu Pariškog sporazuma kao preduvjet za buduće trgovinske sporazume; ipak ističe da se preporuke odnose na ograničeni sporazum, a ne na sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini; stoga smatra da bi takvi sporazumi trebali činiti iznimku uvjetovanu posebnim okolnostima i da ni u kojem slučaju ne smiju biti presedan za Europsku uniju u budućim pregovorima; u tom kontekstu napominje da se u rezoluciji o klimatskoj diplomaciji ističe važnost tijesne suradnje s SAD-om i poziva Komisiju da surađuje s SAD-om u pitanjima klimatske politike i politike održivosti;

12. smatra da zaključenje trgovinskog sporazuma i sporazuma o ocjeni sukladnosti s SAD-om pod gore navedenim uvjetima ne odražava opća načela trgovinskih sporazuma EU-a; međutim smatra da, s obzirom na iznimne okolnosti, otvaranje pregovora s SAD-om o sporazumu s ograničenim opsegom i jasnim uvjetima od kojih se ne može odstupiti može dovesti do ishoda koji bi mogao biti u interesu europskih građana, društava i poduzeća, osobito MSP-ova, koji bi mogao potaknuti gospodarski rast i stvoriti povoljniju klimu između partnera, što bi im moglo pomoći da se zajedno suoče s globalnim izazovima, uključujući reformu WTO-a, time što bi doprinio oživljavanju postojećih trgovinskih odnosa koji su na mrtvoj točki, ali da može biti uspješan i u skladu s trgovinskom politikom EU-a temeljenoj na vrijednostima samo ako su ispunjeni sljedeći minimalni uvjeti:

(1) ukidanje carinskih pristojbi na čelik i aluminij, u skladu s odjeljkom 232. Zakona SAD-a o širenju trgovine iz 1962., prije sklapanja sporazuma;

(2) opsežno savjetovanje s civilnim društvom i procjena učinka predloženog sporazuma na održivost, te uvažavanje procjena učinka i studija koje su već provedene u tom području;

13. stoga poziva Vijeće da ta razmatranja uzme u obzir pri donošenju pregovaračkih smjernica te da osigura:

 jasno obvezivanje u mandatu EU-a da će automobili i automobilski dijelovi biti obuhvaćeni pregovorima;

 više jasnoće o tome kako će se u okviru pregovora tumačiti pravila o podrijetlu;

 isključivanje poljoprivrede iz područja pregovora;

 uvrštenje klauzule o suspenziji u pregovarački mandat, koja bi se aktivirala u bilo kojem trenutku ako SAD uvede dodatne carine ili druge mjere za proizvode iz EU-a kojima se ograničava trgovina, bilo na temelju odjeljka 232. Zakona o širenju trgovine iz 1962. ili odjeljka 301. Zakona o trgovini iz 1974. ili nekog drugog sličnog zakona SAD-a, tijekom pregovora ili prije početka takvih pregovora;

14. poziva Komisiju da obavještava Parlament i da ga potpuno uključi u sve faze pregovora, imajući u vidu i izbore za Europski parlament; poziva Vijeće da ne odobri primjenu sporazuma prije nego što Parlament da svoju suglasnost; očekuje od Komisije i Vijeća da nastave osiguravati najvišu razinu transparentnosti tijekom pregovora; stoga poziva Vijeće da objavi pregovaračke smjernice, ako ih odobri; podsjeća Komisiju na obvezu da za potencijalni sporazum predstavi procjenu učinka na održivost, u skladu s programom Bolje regulative;

15. poziva Vijeće da ne podrži pregovaračke smjernice dok Parlament ne donese svoje stajalište;

16. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, vladama i parlamentima država članica te administraciji i Kongresu SAD-a.

[1] SL C 265, 11.8.2017., str. 35.

[2] Usvojeni tekstovi: P8_TA(2018)0230.

[3] Usvojeni tekstovi: P8_TA(2018)0280.

[4] Usvojeni tekstovi: P8_TA(2018)0342.

Posljednje ažuriranje: 13. ožujka 2019.Pravna napomena