Procedūra : 2019/2575(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0164/2019

Pateikti tekstai :

B8-0164/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2019 - 9.22

Priimti tekstai :


<Date>{06/03/2019}6.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0164/2019</NoDocSe>
PDF 152kWORD 46k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl grėsmių saugumui, susijusių su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimų ES lygmens veiksmų siekiant jas mažinti</Titre>

<DocRef>(2019/2575(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Hans-Olaf Henkel</Depute>

<Commission>{ECR}ECR frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8-0164/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl grėsmių saugumui, susijusių su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimų ES lygmens veiksmų siekiant jas sumažinti

(2019/2575(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją (UN A/RES/3/217 A),

 atsižvelgdamas į 1945 m. Jungtinių Tautų Chartiją,

 atsižvelgdamas į 1994 m. susitarimą, kuriuo sukuriama Pasaulio prekybos organizacija (PPO),

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl kibernetinės gynybos[1],

 atsižvelgdamas į savo per pirmąjį svarstymą 2019 m. vasario 14 d. priimtą poziciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema[2],

 atsižvelgdamas į ES tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) 2018 m. grėsmių spektro ataskaitą,

 atsižvelgdamas į priemones tvirtam kibernetiniam saugumui Europoje kurti, kurias Komisija pasiūlė rengdama 2018 m. pranešimą apie Sąjungos padėtį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 6 d. Komisijos faktų suvestinę „Bendroji skaitmeninė rinka: politinis susitarimas dėl taisyklių telekomunikacijų rinkoms 5G ryšio amžiuje formuoti“,

 atsižvelgdamas į savo Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto klausymą „Skaitmeninės ateities junglumas“, surengtą 2019 m. vasario 19 d.,

 atsižvelgdamas į savo Europos Sąjungos išorės politikos generalinio direktorato 2018 m. liepos 19 d. tyrimą „Nauja ES ir Kinijos santykių era – kelias į platesnį strateginį bendradarbiavimą?“

 atsižvelgdamas į PPO sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS sutartis), ir į Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) autorių teisių sutartį,

 atsižvelgdamas į Eurostato 2019 m. vasario 25 d. statistiką, susijusią su ES tiesioginių investicijų srautu į Kiniją ir Kinijos tiesioginių investicijų srautu į ES, kuri parodė, kad 2013–2017 m. ES investicijos Kinijoje siekė 1 082 806 mln. EUR, o Kinijos investicijos ES – 195 681 mln. EUR,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 5G ryšio diegimas yra esminis tikslas siekiant sukurti bendrąją skaitmeninę rinką ir yra gyvybiškai svarbus ekonominiam vystymuisi bei technologinei plėtrai ES apskritai;

B. kadangi įdiegus 5G ryšį pagerės tai, kaip gyvena ir dirba ES piliečiai bei kaip gyvuoja ir veikia ES įmonės: ryšiui tapus kaip niekad sparčiam, bus skatinamas veiksmingumas ir našumas;

C. kadangi Kinijos technologijų tiekėjai plečia savo veiklą visoje ES, nes dažnai pasiūlo pažangesnį ir pigesnį variantą nei jų Europos konkurentai; kadangi tai strateginis iššūkis ES ir kitoms Vakarų šalims;

D. kadangi ES turi likti atvira investicijoms, o atsakomųjų priemonių turi būti imamasi tik dėl priežasčių, susijusių su nacionaliniu saugumu;

E. kadangi kai kurios ES strateginės partnerės, pvz., JAV, Australija ir Naujoji Zelandija, yra pareiškusios susirūpinimą dėl kiniškos įrangos naudojimo 5G ryšio tinklams; kadangi šiuo metu kibernetiniai išpuoliai yra viena didžiausių grėsmių pasaulyje;

F. kadangi Europos įmonės ir valdžios institucijos vis dažniau susiduria su kibernetinėmis grėsmėmis, pvz., su tokiais priešininkų inicijuojamais išpuoliais, kaip kibernetinis šnipinėjimas, kenkimo programinė įranga, internetiniai išpuoliai, išpuoliai naudojant internetines taikomąsias programas arba duomenų vagystė;

G. kadangi Europos Sąjunga ir Kinija yra du iš didžiausių pasaulio prekybos subjektų, Kinija šiuo metu yra antra pagal dydį ES prekybos partnerė, nusileidžianti tik JAV, o ES yra didžiausia Kinijos prekybos partnerė;

H. kadangi 2013 m. ES ir Kinija pradėjo derybas dėl investicijų susitarimo, kad abiejų šalių investuotojams būtų suteikiama nuspėjama ilgalaikė prieigai prie ES ir Kinijos rinkų bei užtikrinama investuotojų ir jų investicijų apsauga;

I. kadangi Kinijos įmonės netrukus gali tapti pasaulio lyderėmis naujos kartos ypač spartaus 5G judriojo ryšio tinklo technologijos srityje;

J. kadangi stipri ir inovatyvi Europos IRT pramonė yra prielaida norint veiksmingai apsiginti nuo išorės kibernetinių išpuolių;

K. kadangi Kinijos įmonės ir valdžios institucijos nėra įpareigotos laikytis griežtų duomenų apsaugos taisyklių ir todėl jos turi konkurencinį pranašumą naudojimosi didžiaisiais duomenimis ir dirbtinio intelekto kūrimo srityse;

L. kadangi Europos IRT sektorius atsilieka nuo analogiškų Jungtinių Amerikos Valstijų, Japonijos ir Kinijos sektorių daugelyje sričių, nepaisant kelių ES programų, įskaitant programą „Horizontas 2020“; kadangi anksčiau buvę plačiai žinomos šio sektoriaus Europos įmonės beveik visos dingo iš rinkos, o jų varžovės iš JAV ir Kinijos tapo pasaulinio masto veikėjomis;

M. kadangi atsižvelgiant į didžiųjų duomenų svarbą esama rizikos, kad ES pralaimės kovą dėl lyderystės dirbtinio intelekto srityje;

1. pabrėžia rizika pagrįsto metodo ir poveikio švelninimo priemonių svarbą, įskaitant veiklos vykdytojų, tiekėjų ir nacionalinių saugumo institucijų visapusišką keitimąsi informacija;

2. pažymi, kad plėtojant ir diegiant 5G tinklus pirmenybė turėtų būti teikiama tiekėjų įvairovei, nes nepageidautina, kad didelė ypatingos svarbos infrastruktūros objekto arba technologijų dalis būtų gauta iš vienos šalies; ragina valstybes nares kritiškai vertinti visas Kinijos privačių įmonių arba Kinijos valstybės investicijas šioje srityje;

3. ragina, kad investicijos aukštųjų technologijų srityse būtų vykdomos laikantis abipusiškumo ir sąžiningos konkurencijos principų, kartu užtikrinant saugumo taisyklių laikymąsi visoje ES;

4. ragina Komisiją užtikrinti sąžiningą konkurenciją bendrojoje rinkoje, taip pat įvertinti Kinijos įmonių galimybių ES rinkoje ir didelių, mažų ir vidutinių ES įmonių galimybių Kinijos rinkoje raidą, siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas; mano, kad ES turėtų primygtinai reikalauti abipusiškumo visuose sektoriuose, įskaitant aukštųjų technologijų sektorius informacijos ir telekomunikacijų srityje;

5. atkreipia dėmesį į pavojų, jog Kinija dėl to, kad jos rinkos dalis yra didelė, gali ateityje nustatyti de fakto taikomus informacijos ir ryšių pramonės standartus; ragina Komisiją, kaip atsakingą ES konkurencijos instituciją, bendradarbiauti su pasauliniais partneriais ir įsteigti pasaulinę kovos su karteliais ir monopolijomis instituciją;

6. ragina Komisiją stebėti padėtį, susijusią su teisinės valstybės principo ir žmogaus teisių paisymu Kinijoje, ir atitinkamai reaguoti tuo atveju, jeigu ateities įvykiai Kinijoje keltų grėsmę ES piliečių, įmonių, viešųjų institucijų ir įstaigų saugumui;

7. ragina Komisiją reikalauti, kad Kinija dėtų gerokai daugiau pastangų, siekdama apsaugoti visas intelektinės nuosavybės teises ir jas ginti;

8. ragina Komisiją užtikrinti vienodas konkurencijos su Kinija sąlygas arba įtikinant Kinijos valdžios institucijas laikytis tokios pat duomenų apsaugos politikos, kokios laikosi ES, arba patvirtinant savo ES lygmens politiką, pagal kurią nebūtų trukdoma naudotis didžiaisiais duomenimis ir plėtoti dirbtinį intelektą; pabrėžia, kaip svarbu tai įgyvendinti nedarant poveikio esamam ES privatumo ir duomenų apsaugos lygiui;

9. pažymi, kad sprendžiant Kinijos įmonių didesnių technologinių pajėgumų ir šių įmonių buvimo ES klausimus ES turi imtis veiksmų, kuriais siekiama sumažinti su kibernetiniu saugumu susijusią riziką; pabrėžia, kad pagal ES mokslinių tyrimų programas turėtų būti toliau tobulinami gynybos nuo kibernetinių išpuolių pajėgumai;

10. ragina ES lygmeniu atlikti visapusišką institucijose naudojamos programinės įrangos, informacinių technologijų ir ryšių įrangos ir infrastruktūros peržiūrą, siekiant užkirsti kelią galimai pavojingoms programoms ir įrenginiams bei uždrausti naudoti tuos produktus, kurie, kaip nustatyta, buvo kenkiantys;

11. ragina JT Saugumo Tarybą reaguoti į kibernetinius išpuolius taip pat rimtai, kaip ji reaguoja į kitus išpuolius, kuriais pažeidžiama tarptautinė teisė;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai, Regionų komitetui, kad ji būtų perduota subnacionaliniams parlamentams ir taryboms, Europos Tarybai ir Jungtinėms Tautoms.

 

[1] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0258.

[2] Priimti tekstai, P8_TA(2019)0121.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 12 d.Teisinis pranešimas