Postup : 2019/2615(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0166/2019

Predkladané texty :

B8-0166/2019

Rozpravy :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0219

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0166/2019</NoDocSe>
PDF 147kWORD 55k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o situácii v Nikarague</Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0165/2019

B8‑0166/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Nikarague

(2019/2615(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nikarague, najmä na uznesenie z 18. decembra 2008[1], 26. novembra 2009[2], štvrtok 16. februára 2017[3] a 31. mája 2018[4],

 so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou z roku 2012,

 so zreteľom na strategický dokument EÚ a viacročný orientačný program pre Nikaraguu na roky 2014 – 2020,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv z júna 2004,

 so zreteľom na ústavu Nikaraguy,

 so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Nikarague z 21. januára 2019,

 so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky v mene EÚ o situácii v Nikarague z 2. októbra 2018, 15. mája 2018, 22. apríla 2018 a 15. decembra 2018, a na vyhlásenie z 1. marca 2019 o obnovení celoštátneho dialógu,

 so zreteľom na závery Rady o prioritách EÚ vo fóre OSN o ľudských právach v roku 2019, prijaté 18. februára 2019,

 so zreteľom na správu, ktorú schválila Medziamerická komisia pre ľudské práva 21. júna 2018 s názvom Hrubé porušenia ľudských práv v kontexte sociálnych protestov v Nikarague,

 so zreteľom na správu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva o porušení ľudských práv a zneužívaniach v kontexte protestov v Nikarague v období od 18. apríla –18. augusta 2018,

 so zreteľom na správu medzidisciplinárnej skupiny nezávislých odborníkov (GIEI) z 20. decembra 2018 o násilných udalostiach, ktoré sa odohrali v Nikarague medzi 18. aprílom a 30. májom 2018,

 so zreteľom na stanovisko vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej z 22. februára 2019 o kriminalizácii odporu v Nikarague,

 so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európsky parlament prijal 31. mája 2018 uznesenie o kríze v Nikarague, v ktorom dôrazne odsúdil situáciu; keďže v následnosti na toto uznesenie navštívila krajinu delegácia 11 poslancov Európskeho parlamentu v období od 23. do 26. januára 2019 s cieľom posúdiť situáciu na mieste; keďže 16. mája 2018 bol zahájený celoštátny dialóg medzi prezidentom Ortegom a nikaragujskou opozíciou a občianskymi skupinami, sprostredkovaný katolíckou cirkvou, v rámci ktorého sa nepodarilo nájsť riešenie tejto krízy;

B. keďže delegácia mohla sledovať svoj vlastný program, a nikaragujská vláda povolila prístup do všetkých zariadení na žiadosť poslancov Európskeho parlamentu vrátane dvoch väzníc; keďže nikaragujská vláda dala záruky, že nepodnikne žiadnu odvetu voči osobám, ktoré odsudzujú súčasnú situáciu; keďže delegácia bola svedkom kampane obťažovania, očierňovania a zastrašovania namierenej proti obhajcom ľudských práv a organizáciám občianskej spoločnosti, s ktorými si vymieňala názory; keďže mnoho organizácií odmietlo pozvanie na stretnutie s touto delegáciou v dôsledku zastrašovania a hrozieb zo strany vlády; keďže od návštevy delegácie v krajine došlo k zintenzívneniu represií;

C. keďže delegácia verejne odmietla stanovisko nikaragujskej vlády, že sa stala obeťou štátneho prevratu a dezinformačných kampaní USA; keďže hlavný dôvod, ktorý poháňal demonštráciu, bola hlboká demokratická, inštitucionálna a politická kríza, ktorá zasiahla právny štát a obmedzila základné slobody, ako sú sloboda združovania, demonštrácie a zhromažďovania v krajine v priebehu posledného desaťročia;

D. keďže sloboda prejavu, zhromažďovania a demonštrácie vrátane použitia štátnej hymny boli pre mnoho ľudí vážne obmedzené; keďže značný počet politických väzňov je väznených len pre vykonávanie ich práv; keďže existuje niekoľko znepokojujúcich správ týkajúcich sa zhoršenia situácie väznených osôb vrátane neľudského zaobchádzania;

E. keďže súdne konania voči väzňom sú v rozpore s medzinárodnými normami, najmä procesnou a trestnou zárukou práva na spravodlivý súdny proces; keďže ani podmienky vo väzniciach primerane nespĺňajú medzinárodné normy; keďže v Nikarague dochádza k jasnému nedostatku deľby právomocí;

F. keďže právo na informácie je vážne ohrozené; keďže novinári sú väznení, vyhostení alebo ohrozovaní; keďže audiovizuálne médiá sú zatvárané alebo hľadané bez predchádzajúceho súdneho povolenia; keďže uverejňovanie novín ohrozuje nedostatok papiera a atramentu zaisteného nikaragujskou vládou;

G. keďže vláda Nikaraguy vyhostila z krajiny medzinárodné organizácie, ako sú GIEI a Osobitný monitorovací mechanizmus pre Nikaraguu (MESENI), ktoré usilovali o mierové riešenie konfliktu a národné zmierenie; keďže represie voči organizáciám občianskej spoločnosti zintenzívnili odobratím ich právneho postavenia v krajine so slabým inštitucionálnym rámcom, čím dvojmo trestá obete represií;

H. keďže je ohrozená aj akademická sloboda; keďže takmer 200 univerzitných študentov bolo vyhostených z univerzít za ich účasť na demonštráciách v prospech demokracie a väčšej slobody a ľudských práv;

I. keďže neoddeliteľnou súčasťou vonkajších politík EÚ vrátane dohody o pridružení medzi Európskou úniou a krajinami Strednej Ameriky z roku 2012 musí byť rozvoj a upevňovanie demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd; keďže táto dohoda zahŕňa demokratickú doložku, ktorá je hlavným prvkom dohody;

J. keďže prítomnosť delegácie EP má v krajine obrovský politický a sociálny dosah; keďže politické opatrenia na podporu nikaragujskej politickej opozície a sociálnych hnutí vzbudili veľké očakávania; keďže delegácia ESVČ v Manague vykonáva výbornú prácu na mieste v záujme koordinácie úsilia EÚ;

K. keďže 27. februára 2019 boli znovu nadviazané prieskumné rozhovory pre celoštátny dialóg medzi vládou Nikaraguy a Alianza Civica; keďže Alianza Civica stanovila svoje tri hlavné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť počas rokovaní, a to:  prepustenie politických väzňov a dodržiavanie individuálnych slobôd, potrebné volebné reformy, ktoré musia byť zavŕšené do volieb, a spravodlivosť; keďže nikaragujská vláda prepustila 100 politických väzňov a prijala zmenu ich trestu odňatia slobody na domáce väzenie; keďže vo väzniciach je aj naďalej vysoký počet väzňov;

L. keďže 5. marca bola dosiahnutá dohoda medzi Alianza Civica a nikaragujskou vládou o pláne rokovaní („Hoja de Ruta de la Negociación“); keďže rokovania v súčasnosti prebiehajú denne v súlade s plánom; keďže záverečný termín rokovaní bol stanovený na 28. marca;

M. keďže tieto udalosti sú pravdepodobne dôsledkom medzinárodného nátlaku na nikaragujskú vládu a, najmä, politického programu, ktorý vytvoril Európsky parlament počas jeho návštevy krajiny; keďže účinnosť nátlaku a vplyvu Európskeho parlamentu vedie k novému procesu dialógu;

1. zdôrazňuje, že Nikaragua čelí vážnemu porušovaniu demokracie, dodržiavania ľudských práv a zásad právneho štátu v dôsledku udalostí, ktoré prebehli v apríli a máji 2018; opätovne pripomína význam jeho uznesenia prijatého 31. mája 2018;

2. odsudzuje všetky represívne opatrenia nikaragujskej vlády; konštatuje, že návšteva jeho delegácie slúžila na vytvorenie skutočného obrazu o súčasnej situácii; ďalej konštatuje, že neexistujú pochybnosti, že v posledných mesiacoch, a najmä po jej návšteve, došlo k nárastu represií voči opozícii a obmedzení základných slobôd; v tejto súvislosti odsudzuje zovšeobecnenú represiu a obmedzenie práva na prejav, zhromažďovanie a demonštráciu, zákaz mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti, vyhostenie medzinárodných organizácií z krajiny, zatvorenie médií a útoky na ne, obmedzenia práva na informácie, vyhostenie študentov z univerzít, a zhoršovanie situácie vo väzniciach a využívanie neľudského zaobchádzania;

3. domnieva sa, že takéto opatrenia vlády, jej inštitúcií a parapolitických organizácií zodpovedajú plánovanej stratégii zničiť politickú opozíciu, ktorá v minulom roku viedla k protestom; je presvedčený, že táto stratégia sa uplatňuje metodicky, systematicky a selektívne voči všetkým lídrom, MVO, médiám a sociálnym hnutiam, ktoré usilujú o vyjadrenie ich zákonných požiadaviek na slobodu a demokraciu;

4. vyjadruje svoje znepokojenie týkajúce sa obrovských demokratických, politických a hospodárskych rizík, ktorým čelia ľudia a krajina, a ktoré sa zvýšia, ak sa neprijmú naliehavé opatrenia, ktoré zohľadnia súčasné interné konfrontácie, sociálne nebezpečenstvo a hospodársky úpadok; naliehavo požaduje zmysluplný interný dialóg s cieľom dosiahnuť udržateľné a mierové riešenie, ktoré všetkým aktérom spoločnosti umožní získať priestor na konanie a slobodné vyjadrovanie a ktoré by obnovilo ich občianske práva, ako je právo na mierový protest; pripomína, že akékoľvek riešenie by malo vyvodiť zodpovednosť všetkých, ktorí sú zodpovední za tieto porušenia; žiada všetky politické strany, sociálne hnutia, lídrov, študentov a organizácie občianskej spoločnosti, aby zachovali a potvrdili ich vytrvalý záväzok vyriešiť krízu mierovými prostriedkami;

5. vyjadruje poľutovanie nad zrušením MESENI a ukončením mandátu GIEI Medziamerickej komisie pre ľudské práva; dôrazne odsudzuje prenasledovanie, zatýkanie a zastrašovanie osôb, ktoré spolupracujú s OSN a inými medzinárodnými orgánmi;

6. vyzýva nikaragujskú vládu, aby vykonala tri naliehavé opatrenia ako znak jej ochoty v prebiehajúcom dialógu: okamžité a bezpodmienečné prepustenie politických väzňov, okamžité zastavenie všetkých foriem represie voči nikaragujským občanom vrátane obťažovania, zastrašovania, špionáže a prenasledovania lídrov opozície, a následné zrušenie všetkých obmedzení uvedených práv, a obnovu právnej subjektivity a tovaru organizácií na ochranu ľudských práv a návrat medzinárodných organizácií do krajiny;

7. poukazuje na to, že za týchto podmienok musí proces viesť k: zrušeniu právnych postupov voči politickým väzňom a zárukám týkajúcich sa ich fyzickej a morálnej integrity, ich súkromia a riadneho procesu; návratu vyhostených osôb vrátane novinárov a študentov; demilitarizácii ulíc a odzbrojeniu polovojenských skupín; a vytvoreniu jasného plánu pre organizáciu slobodných, spravodlivých a transparentných volieb v blízkej budúcnosti, s prítomnosťou medzinárodných pozorovateľov;

8. vyzýva ESVČ, aby spolu s medzinárodnými organizáciami a krajinami v regióne uprednostnila politický prístup k internému rokovaniu medzi vládou a opozíciou, ktorý by viedol k transparentnému a dôveryhodnému volebnému rámcu prijatému všetkými ako nová cesta k sociálnemu a demokratickému zmiereniu; pripomína základnú úlohu EÚ pri riešení krízy, a preto naliehavo vyzýva podpredsedníčku/VP a členské štáty, aby vytvorili spoločnú stratégiu, ktorá zodpovedá požiadavkám nikaragujského obyvateľstva tým, že bude odpoveďou na očakávania a nádeje, ktoré vyvolala delegácia EP;

9. žiada podpredsedníčku/VP a ESVČ, aby úzko monitorovali súčasné rokovania a dialóg prebiehajúci v krajine medzi vládou a Alianza Civica, a vyzýva krajiny v regióne a Organizáciu amerických štátov na podporu týchto postupov, ktoré by mali viesť k úspešnej dohode;

10. žiada podpredsedníčku/VP, aby reagovali na akýkoľvek pokrok dosiahnutý týmto obnoveným procesom a rokovaním podporou posilnenia inštitucionálnych kapacít štátu a reforiem súdneho systému a volebného práva;  žiada podpredsedníčku/VP a delegáciu ESVČ v Manague, aby koordinovali ďalšie úsilie EÚ v rámci riešenia ľudských problémov v dôsledku situácie, ktorá v krajine vznikla v súvislosti so študentmi, demonštrantmi, novinármi atď.;

11. žiada ESVČ a členské štáty, aby reagovali na akúkoľvek stagnáciu v rámci rokovania alebo nedodržanie podmienok stanovených v odseku 6 vyššie vykonaním rozvrhnutého postupu cielených a individuálnych sankcií, ako sú zákazy udeľovania víz a zmrazenie účtov, voči vláde Nikaraguy a jednotlivcom zodpovedným za porušenia ľudských práv, v súlade so závermi Rady z 21. januára 2019; pripomína, že demokratická doložka dohody združenia, ktorej signatárom je aj Nikaragua, by sa mohla uplatniť len ako posledná možnosť a bez ohrozenia obyvateľstva, a Nikaragua by mohla byť vylúčená z dohody až do času úplného dodržiavania a obnovy ľudských práv a základných slobôd, ako sa požaduje v dialógu;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Stredoamerickému parlamentu, skupine Lima, ako aj vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky.

 

[1] Ú. v. EÚ C 45E, 23.2.2010, s. 89.

[2] Ú. v. EÚ C 285E, 21.10.2010, s. 74.

[3] Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2017, s. 189.

[4] Prijaté texty, P8_TA(2018)0238.

Posledná úprava: 13. marca 2019Právne oznámenie