Procedură : 2019/2615(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0167/2019

Texte depuse :

B8-0167/2019

Dezbateri :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Voturi :

PV 14/03/2019 - 11.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0219

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0167/2019</NoDocSe>
PDF 144kWORD 54k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la situația din Nicaragua</Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep‑Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato, Bart Staes</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}în numele Grupului Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0167/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Nicaragua

(2019/2615(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Nicaragua, în special cele din 18 decembrie 2008[1], 26 noiembrie 2009[2], 16 februarie 2017[3] și 31 mai 2018[4],

 având în vedere declarația din 2 octombrie 2018 a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), în numele UE, privind situația din Nicaragua,

 având în vedere concluziile Consiliului din 21 ianuarie 2019 referitoare la Nicaragua,

 având în vedere declarația din 1 martie 2019 a purtătorului de cuvânt al VP/ÎR privind reluarea dialogului național din Nicaragua,

 având în vedere apelul lansat la 28 februarie 2019 de Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului (IACHR) privind asigurarea unor condiții care să garanteze respectarea drepturilor omului pe durata dialogului național din Nicaragua;

 având în vedere delegația sa ad-hoc în Nicaragua, a cărei misiune a avut loc în perioada 23-26 ianuarie 2019,

 având în vedere Acordul de asociere dintre UE și America Centrală din 2012,

 având în vedere documentul de strategie de țară al UE și programul indicativ multianual 2014-2020 privind Nicaragua,

 având în vedere orientările UE privind apărătorii drepturilor omului din iunie 2004, actualizate în 2008,

 având în vedere Constituția Nicaraguei,

 având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, după izbucnirea protestelor sociale împotriva planurilor de reformare a sistemului de securitate socială din Nicaragua, la 18 aprilie 2018, și pe fundalul tendințelor autocratice tot mai pronunțate ale cuplului prezidențial reprezentat de Daniel Ortega și Rosario Murillo, situația din Nicaragua a degenerat într-o criză gravă și profundă, în condițiile în care răspunsul regimului Ortega a avut un caracter violent și represiv fără precedent și a implicat utilizarea forțelor paramilitare și antirevoltă, precum și a forțelor de securitate permanente;

B. întrucât alte surse de nemulțumire și conflict deschis sunt reprezentate, printre altele, de creșterea puternică a activităților „extractiviste” orientate către export în sectoarele minier, al trestiei de zahăr și al uleiului de palmier, precum și în sectorul creșterii bovinelor, de proiectul canalului inter-oceanic, care provoacă delocalizări și daune grave, ireversibile mediului, la care se adaugă reprimarea repetată a protestelor împotriva acestor activități;

C. întrucât, potrivit relatărilor, ca urmare a acestei reacții represive, peste 400 de persoane au fost ucise, peste 3 000 de persoane au fost rănite, nenumărați cetățeni ai acestei țări au dispărut sau au fost închiși, cea mai mare parte a acestora din urmă aflându-se în detenție în condiții foarte dificile, iar multe alte persoane se află în exil;

D. întrucât studenți, țărani, foști membri ai FSLN, activiști pentru protecția mediului și alți activiști, care au participat la demonstrații pașnice, se află încă în închisoare, fiind acuzați de terorism, de obstrucționarea activității serviciilor publice, de cauzarea unor pagube grave și de jafuri, urmând ca procesul să aibă loc la 1 aprilie 2019;

E. întrucât femeile sunt deosebit de vulnerabile în perioadele de criză; întrucât, numai în perioada ianuarie-decembrie 2018, au fost comise 55 de feminicide, potrivit informațiilor furnizate de filiala din Nicaragua a organizației neguvernamentale Catholics for Choice; întrucât, potrivit relatărilor, aceste feminicide au fost comise cu și mai multă brutalitate decât în anii precedenți, autorii lor acționând, în majoritatea cazurilor, în grupuri;

F. întrucât, în iunie 2017, Adunarea Națională din Nicaragua a adoptat o modificare a legii cuprinzătoare privind combaterea violenței împotriva femeilor, care a repoziționat definiția feminicidului în sfera privată, ca infracțiune între soți, chiar dacă o mare parte a feminicidelor sunt comise în sfera publică;

G. întrucât Nicaragua se numără printre țările americane cu cele mai ridicate rate ale sarcinilor în rândul tinerilor și ale mortalității materne, potrivit Fondului Națiunilor Unite pentru Populație; întrucât avortul este interzis în toate circumstanțele în această țară;

H. întrucât, la 29 noiembrie 2018, Adunarea Națională a aprobat prin decret anularea statutului juridic al mai multor ONG-uri naționale; întrucât se presupune că decretul se bazează pe dispoziții excesiv de vagi și imprecise, fără a se asigura respectarea garanțiilor procedurale; întrucât intenția autorităților ar fi aceea de a restricționa capacitatea acestor organizații și apărători ai drepturilor omului de a-și desfășura activitatea legitimă de apărare a drepturilor omului în Nicaragua;

I. întrucât guvernul nicaraguan a încetat, în mod regretabil, cooperarea cu Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului (IACHR) și cu organele sale, în urma publicării raportului IACHR cu privire la Nicaragua, precum și cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR); întrucât s-a dispus, de asemenea, suspendarea misiunii Grupului interdisciplinar de experți independenți (GIEI);

J. întrucât, la 27 februarie 2019, Nicaragua a anunțat eliberarea condiționată a 100 de deținuți, arestați începând cu 18 aprilie 2018; întrucât aceste persoane sunt în prezent plasate sub arest la domiciliu; întrucât, la scurt timp după această decizie, inițierea unui dialog național între guvernul din Nicaragua și membrii opoziției, reuniți în cadrul platformei „Alianza Cívica”, a indicat un progres binevenit către o soluție negociată la criză;

K. întrucât, în seara zilei de 4 martie 2019, acest dialog național a fost întrerupt; întrucât cele două părți au semnat o foaie de parcurs în ziua următoare, în prezența Bisericii Catolice, și au organizat noi discuții la 6 martie, stabilind termenul de 28 martie pentru finalizarea negocierilor,

1. condamnă cu fermitate orice formă de represiune și criminalizare a societății civile, inclusiv a presei, precum și utilizarea legilor antiterorism și a forțelor antirevoltă împotriva curentelor de opinie divergente din Nicaragua și actele neîntrerupte de intimidare, hărțuire, detenție și răpire a persoanelor care au participat la protestele opoziției;

2. este preocupat de restricționarea tot mai puternică a sferei civice și a modalităților de exprimare a unor opinii divergente; reamintește dreptul la libertatea de asociere și de întrunire pașnică; insistă asupra faptului că apărătorii drepturilor omului ar trebui să fie protejați cu prioritate în temeiul principiului statului de drept, astfel cum se prevede în Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului;

3. condamnă anularea statutului juridic al mai multor ONG-uri naționale de către Adunarea Națională a Nicaraguei; consideră că este necesar să se restabilească rapid statutul juridic al acelor organizații ale societății civile afectate de decret;

4. invită VP/ÎR, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele membre să asigure punerea pe deplin în aplicare a Orientărilor UE cu privire la apărătorii drepturilor omului, precum și să își extindă protecția și sprijinul pentru apărătorii drepturilor omului, în special pentru femeile care militează pentru drepturile omului;

5. solicită insistent ca dialogul național să continue pe baza foii de parcurs semnate de ambele părți, într-un mod transparent, favorabil incluziunii și constructiv, în vederea pregătirii pentru o soluție negociată, care să se bucure de un sprijin larg, la actuala criză cu implicații multiple;

6. consideră că actuala criză poate fi abordată și soluționată numai printr-un dialog pașnic în rândul cetățenilor nicaraguani și prin negocieri cu privire la reforma instituțională, inclusiv la instituțiile electorale; reafirmă faptul că UE este pregătită să acționeze în calitate de mediator, dacă este necesar;

7. solicită eliberarea imediată a tuturor persoanelor care sunt deținute în mod ilegal; solicită să se pună capăt tuturor relelor tratamente aplicate deținuților, să se furnizeze asistență medicală, să se ofere garanții juridice corespunzătoare și să se asigure condiții de detenție care să respecte dreptul umanitar internațional pentru persoanele care sunt în continuare în închisoare, cu respectarea dreptului la un proces corect și echitabil; reamintește, de asemenea, că trebuie să se desfășoare în mod corespunzător o anchetă exhaustivă, transparentă și independentă privind toate încălcările prevederilor legale, infracțiunile și încălcările drepturilor omului, sancționând persoanele responsabile și oferind măsuri reparatorii victimelor;

8. consideră că instituirea unei comisii naționale pentru adevăr, eventual sprijinită de experți internaționali, ar fi cea mai bună modalitate pentru a asigura tragerea la răspundere a tuturor persoanelor vinovate de încălcări ale drepturilor omului, a contracara impunitatea și a restabili încrederea, în vederea realizării reconcilierii;

9. insistă asupra faptului că trebuie să li se permită organizațiilor internaționale, cum sunt IACHR, Mecanismul său special de monitorizare privind Nicaragua (MESENI), organismele ONU și GIEI să se întoarcă în Nicaragua și să își reia activitatea, și că trebuie create condițiile adecvate pentru întoarcerea acestora;

10. subliniază faptul că este necesar să se revoce toate măsurile care vizează organizațiile societății civile și mijloacele de informare în masă independente, având drept obiectiv desființarea acestora, cum este, printre altele, confiscarea activelor;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Guvernului Nicaraguei, Parlamentului Central American, Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului, precum și precum și copreședinților Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane.

 

[1] JO C 45E , 23.2.2010, p. 89.

[2] JO C 285E , 21.10.2010, p. 74.

[3] JO C 252, 18.7.2018, p. 189.

[4] Texte adoptate, P8_TA(2018)0238.

Ultima actualizare: 13 martie 2019Notă juridică