Procedură : 2019/2615(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0170/2019

Texte depuse :

B8-0170/2019

Dezbateri :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Voturi :

PV 14/03/2019 - 11.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0219

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0170/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 53k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la situația din Nicaragua </Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki</Depute>

<Commission>{ECR}în numele Grupului ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0165/2019

B8‑0170/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Nicaragua

(2019/2615(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Nicaragua,

 având în vedere Acordul de asociere dintre UE și America Centrală din 29 iunie 2012,

 având în vedere declarațiile Înaltei Reprezentante, în numele UE, referitoare la situația din Nicaragua din 2 octombrie 2018, 15 mai 2018, 22 aprilie 2018 și 15 decembrie 2018, precum și declarația din 1 martie 2019 privind reluarea dialogului național,

 având în vedere documentul de strategie de țară al UE și programul indicativ multianual 2014-2020 privind Nicaragua,

 având în vedere Constituția Nicaraguei,

 având în vedere raportul din 20 decembrie 2018 al Grupului interdisciplinar de experți independenți (GIEI) privind evenimentele violente care au avut loc în Nicaragua între 18 aprilie și 30 mai,

 având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), ratificat de Nicaragua în 1980,

 având în vedere Declarația Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene din 2007, Nicaragua fiind una dintre părțile semnatare ale acesteia,

 având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

 având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, începând din 18 aprilie 2018, au început să apară o serie de tulburări pe plan politic în Nicaragua, după ce președintele Daniel Ortega a propus măsuri de austeritate în contextul situației sistemului național de securitate socială;

B. întrucât răspunsul guvernului nicaraguan a fost violent, în condițiile în care forțele de securitate din întreaga țară au utilizat muniție de război pentru a întrerupe protestele, ceea ce a provocat decesul și rănirea a sute de persoane;

C. întrucât libertatea de exprimare și de întrunire au fost restricționate în mod repetat în țară în ultimii ani, fiind reprimate aproape în totalitate începând din aprilie 2018; întrucât jurnaliști, lideri ai societății civile, activiști politici, sociali și pentru protecția mediului și alți actori civici au fost victime ale unor acte grave de hărțuire și persecuție; întrucât mii de cetățeni nicaraguani au fugit din țară ca urmare a actelor sistematice și grave de represiune ale guvernului și a recesiunii economice rezultate;

D. întrucât, până la finalul anului 2018, guvernul nicaraguan a retras statutul juridic dobândit de numeroase organizații locale și internaționale de pe teritoriul țării; întrucât acest lucru a dus la restricționarea dreptului populației nicaraguane de organizare, asociere, participare și exprimare liberă a opiniilor prin încercarea de reducere la tăcere a apărătorilor drepturilor omului, supuși unei amenințări constante privind utilizarea dreptului penal ca formă de represalii împotriva activității lor;

E. întrucât, la 16 mai 2018 a fost inițiat un dialog național, Biserica Catolică având rol de mediator, însă acest proces a fost suspendat la scurt timp după aceea; întrucât, la 27 februarie 2019, au fost depuse noi eforturi de relansare a dialogului național, însă acest dialog a eșuat la 10 martie 2019, după ce Alianța Civică s-a retras din negocieri;

F. întrucât, începând cu tulburările din aprilie 2018, au fost reținute peste 700 de persoane; întrucât 112 persoane au fost eliberate și plasate sub arest la domiciliu la 27 februarie 2019, în contextul mai larg al noului dialog național;

G. întrucât tulburările au exacerbat nesiguranța economică din țară, conducând la o instabilitate socială și politică și mai accentuată;

H. întrucât situația democrației și a statului de drept s-a deteriorat în ultimii ani în Nicaragua, președintele consolidând controlul pe care îl exercită asupra parlamentului, sistemului judiciar, armatei, poliției și mass-mediei, iar spațiul pentru societatea civilă s-a redus în mod constant;

I. întrucât o delegație ad-hoc a Parlamentului European a vizitat Nicaragua în ianuarie 2019 și a respins poziția oficială a guvernului cu privire la tulburările din această țară; întrucât represiunea de la nivel național s-a intensificat după vizita delegației;

J. întrucât dezvoltarea și consolidarea democrației și a statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale trebuie să facă parte integrantă din politica externă a UE, inclusiv din Acordul de asociere încheiat în 2012 între UE și țările din America Centrală,

1. condamnă actele grave de violență îndreptate împotriva protestatarilor pașnici și restricționarea exercitării libertății de exprimare și de întrunire în țară; își exprimă solidaritatea cu poporul nicaraguan și transmite condoleanțele sale familiilor persoanelor ucise începând din aprilie 2018;

2. îndeamnă guvernul Nicaraguei să lanseze o anchetă independentă și imparțială și să declanșeze urmărirea penală a persoanelor implicate în comiterea de încălcări ale drepturilor omului în timpul protestelor;

3. regretă faptul că eforturile de a lansa un nou dialog național au eșuat; subliniază faptul că singurul mod de a ieși din criza actuală este un dialog care să asigure incluziunea cu reprezentanții tuturor actorilor și grupurilor din cadrul societății;

4. invită guvernul Nicaraguei să respecte libertatea de exprimare și de întrunire exercitată în mod pașnic, în conformitate cu dreptul național și internațional, ca un element esențial al unei societăți democratice; solicită, de asemenea, autorităților să respecte libertatea presei și a mass-mediei, ca un element esențial al unei societăți deschise, astfel cum sunt garantate de Constituția Republicii Nicaragua;

5. solicită eliberarea imediată a tuturor deținuților politici și a tuturor celor care și-au exercitat pur și simplu libertatea de exprimare și de întrunire în mod pașnic; solicită autorităților să se asigure că drepturile și integritatea deținuților politici sunt respectate;

6. solicită guvernului nicaraguan să restabilească statutul juridic care a fost retras organizațiilor naționale și internaționale începând din aprilie 2018;

7. solicită să se inițieze de urgență o reformă electorală care să garanteze alegeri corecte, libere și transparente; recomandă ca diviziunile interne existente în cadrul opoziției să fie soluționate;

8. invită guvernul nicaraguan să respecte pe deplin valorile democratice, inclusiv principiul separației puterilor în stat; reamintește că participarea deplină a opoziției, depolarizarea sistemului judecătoresc, încetarea impunității, precum și o societate civilă independentă reprezintă factori esențiali pentru succesul unei democrații;

9. sprijină aspirațiile majorității cetățenilor nicaraguani, care doresc să edifice o țară liberă, stabilă, prosperă, incluzivă și democratică ce își respectă angajamentele naționale și internaționale referitoare la drepturile omului și libertățile fundamentale;

10. reamintește că, având în vedere Acordul de asociere dintre UE și țările din America Centrală, Nicaragua trebuie să respecte principiile statului de drept, democrației și drepturilor omului, astfel cum sunt susținute și promovate de UE; solicită declanșarea clauzei referitoare la democrație, care ar urma să suspende Nicaragua din Acordul de asociere dintre UE și America Centrală;

11. îndeamnă UE și statele membre să continue monitorizarea situației și să analizeze urgent posibilitatea punerii în aplicare a unor sancțiuni specifice și individuale împotriva guvernului nicaraguan și a persoanelor responsabile de încălcările drepturilor omului, în conformitate cu concluziile Consiliului din 21 ianuarie 2019; subliniază că nicio sancțiune impusă nu ar trebui să afecteze negativ populația țării;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, statelor membre, precum și Guvernului și Parlamentului Republicii Nicaragua.

Ultima actualizare: 13 martie 2019Notă juridică