Postupak : 2019/2614(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0171/2019

Podneseni tekstovi :

B8-0171/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/03/2019 - 11.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0171/2019</NoDocSe>
PDF 136kWORD 50k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije</TitreSuite>

<TitreRecueil>u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o rodnoj ravnoteži u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz</Depute>

<Commission>{PPE}u ime Kluba zastupnika PPE-a</Commission>

<Depute>Kay Swinburne</Depute>

<Commission>{ECR}u ime Kluba zastupnika ECR-a</Commission>

</RepeatBlock-By>

Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0171/2019

B8‑0171/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o rodnoj ravnoteži u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a

(2019/2614(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članak 2. i članak 3. stavak 3. drugi podstavak Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članak 8. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

 uzimajući u obzir članak 23. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

 uzimajući u obzir dokument Komisije pod nazivom „Strateška suradnja za jednakost spolova od 2016. do 2020.ˮ,

 uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 11. veljače 2019. za imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke,

 uzimajući u obzir članak 283. stavak 2. drugi podstavak UFEU-a, na temelju kojeg se Europsko vijeće savjetovalo s Parlamentom,

 uzimajući u obzir Protokol (br. 4) o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 11.2.,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0144/2019),

 uzimajući u obzir odabir Joséa Manuela Campe za predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, o čemu je 19. veljače 2019. odlučeno u Odboru nadzornih tijela Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (C8-0052/2019),

 uzimajući u obzir članak 48. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/78/EZ[1],

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0146/2019),

 uzimajući u obzir prijedlog Komisije od 30. siječnja 2019. u vezi s imenovanjem Sebastiana Laviole na dužnost člana Jedinstvenog sanacijskog odbora,

 uzimajući u obzir članak 56. stavak 6. Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010[2],

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0148/2019),

 uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je člankom 8. UFEU-a rodno osviještena politika utvrđena kao horizontalno načelo, dok je člankom 2. UEU-a načelo ravnopravnosti žena i muškaraca utvrđeno kao vrijednost Unije;

B. budući da su jednak pristup mogućnostima i nediskriminacija sastavne vrijednosti Europske unije;

C. budući da su žene i dalje nedovoljno zastupljene na izvršnim položajima u području bankarstva i financijskih usluga;

D. budući da bi sve institucije i tijela EU-a i država članica trebali provoditi konkretne mjere kako bi se osigurala rodna ravnoteža;

E. budući da Parlament žali zbog toga što, unatoč brojnim zahtjevima koje je uputio Vijeću tražeći da se ponovno razmotri nedostatak rodne ravnoteže u Izvršnom odboru ESB-a, Europsko vijeće te zahtjeve nije ozbiljno shvatilo;

F. budući da Parlament žali zbog činjenice da su, unatoč brojnim pozivima na poštovanje rodne ravnoteže pri podnošenju lista kandidata, koje je uputio prilikom prethodnih imenovanja, svi kandidati za predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo bili muškarci;

G. budući da Parlament žali zbog činjenice da su, unatoč obvezama iz članka 56. stavka 4. Uredbe (EU) br. 806/2014 i brojnim pozivima Parlamenta na poštovanje rodne ravnoteže pri podnošenju lista kandidata, svi kandidati za člana Jedinstvenog sanacijskog odbora bili muškarci;

1. poziva Europsko vijeće, Vijeće i Komisiju da aktivno rade na postizanju rodne ravnoteže u svojim predstojećim prijedlozima u vezi s listama kandidata i imenovanjima te zahtijeva da se zahtjev Parlamenta poštuje pri budućim imenovanjima;

2. svjestan je da sam Parlament nije poštovao te standarde i obvezuje se da će poboljšati svoje rezultate u promicanju jednakosti žena i muškaraca u području ekonomskih i monetarnih poslova;

3. potvrđuje da rodna ravnoteža na izvršnoj razini u institucijama i tijelima Unije zahtijeva kvalificirane kandidate iz država članica; stoga poziva države članice da poduzmu konkretne korake za poboljšanje rodne ravnoteže u nacionalnim institucijama i na taj način pripreme temelje i za muške i za ženske visokokvalitetne kandidate za vodeće položaje u EU-u u području bankarskih i financijskih usluga;

4. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji i vladama država članica.

 

[1] SL L 331, 15.12.2010., str. 12.

[2] SL L 225, 30.7.2014, str. 1.

Posljednje ažuriranje: 13. ožujka 2019.Pravna napomena