Eljárás : 2019/2614(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0171/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0171/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 14/03/2019 - 11.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0171/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 50k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreSuite>benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően</TitreSuite>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz</Depute>

<Commission>{PPE}a PPE képviselőcsoport nevében</Commission>

<Depute>Kay Swinburne</Depute>

<Commission>{ECR}az ECR képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0171/2019

B8-0171/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról

(2019/2614(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkére és 3. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. cikkére,

 tekintettel az Európai Bizottság „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–2019)” című munkadokumentumára,

 tekintettel a Tanácsnak az Európai Központi Bank (EKB) igazgatósági tagságára történő jelölésre vonatkozó 2019. február 11-i ajánlására,

 tekintettel az EUMSZ 283. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére, amely alapján az Európai Tanács konzultált a Parlamenttel,

 tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló 4. jegyzőkönyvre és különösen annak 11.2 cikkére,

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0144/2019),

 tekintettel arra, hogy az Európai Bankhatóság felügyeleti tanácsa 2019. február 19-én José Manuel Campát választotta az Európai Bankhatóság elnökévé,

 tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikkének (2) bekezdésére[1],

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0146/2019),

 tekintettel Sebastiano Laviolának az Egységes Szanálási Testület tagjává történő kinevezéséről szóló 2019. január 30-i bizottsági javaslatra,

 tekintettel a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 56. cikkének (6) bekezdésére[2],

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0148/2019),

 tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az EUMSZ 8. cikke horizontális elvként rögzíti a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, az EUSZ 2. cikke pedig kimondja, hogy a nemek közötti egyenlőség az Unió értékei közé tartozik;

B. mivel a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférés és a megkülönböztetésmentesség az Európai Unió alapvető értékei;

C. mivel a nők továbbra is alulreprezentáltak a banki és pénzügyi szolgáltatások terén betöltött vezetői pozíciókban;

D. mivel valamennyi uniós és nemzeti intézménynek és szervnek konkrét intézkedéseket kell tennie a nemek közötti egyensúly biztosítása érdekében;

E. mivel annak ellenére, hogy az Európai Parlament számos kérelmet nyújtott be a Tanácshoz a nemek közötti egyensúly EKB igazgatóságában tapasztalható hiányának orvoslása érdekében, az Európai Tanács nem vette komolyan ezt a kérést, amit a Parlament helytelenít;

F. mivel annak ellenére, hogy az Európai Parlament a korábbi kinevezések során a jelöltek listáinak benyújtásakor számos felhívást tett közzé a nemek közötti egyensúly tiszteletben tartására vonatkozóan, az Európai Bankhatóság elnöki tisztjére pályázó minden jelölt férfi volt, amit a Parlament helytelenít;

G. mivel a 806/2014/EU rendelet 56. cikkének (4) bekezdésében rögzített kötelezettségek, valamint a Parlament által a jelöltek listájának benyújtásakor a nemek közötti egyensúly tiszteletben tartására tett számos felszólítás ellenére az Egységes Szanálási Testület tagsági tisztségére kiválogatott összes jelölt férfi, amit a Parlament helytelenít;

1. sürgeti az Európai Tanácsot, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a jelöltlistákra és kinevezésekre irányuló, soron következő javaslataikban aktívan törekedjenek a nemek közötti egyensúly érvényesülésére, és kéri, hogy a soron következő jelölésekre vonatkozóan tartsák tiszteletben a Parlament kérését;

2. elismeri, hogy maga a Parlament nem felelt meg ezeknek a normáknak, és ígéretet tesz arra, hogy a gazdasági és monetáris ügyek terén javítja a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására vonatkozó saját eredményeit;

3. elismeri, hogy a nemek közötti egyensúly érvényesüléséhez az uniós intézmények és szervek vezetői szintjén a tagállamok részéről megfelelően képzett jelöltekre van szükség; felhívja ezért a tagállamokat, hogy tegyenek konkrét lépéseket a nemzeti intézményekben a nemek közötti egyensúly javítása érdekében, és ezáltal készítsék elő a terepet a banki és pénzügyi szolgáltatások terén az uniós szintű vezetői pozíciókhoz szükséges, magasan képzett férfi és női jelöltek számára;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak.

[1] HL L 331., 2010.12.15, 12. o.

[2] HL L 225., 2014.7.30, 1. o.

Utolsó frissítés: 2019. március 13.Jogi nyilatkozat