Procedură : 2019/2614(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0171/2019

Texte depuse :

B8-0171/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/03/2019 - 11.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0171/2019</NoDocSe>
PDF 136kWORD 50k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz</Depute>

<Commission>{PPE}în numele Grupului PPE</Commission>

<Depute>Kay Swinburne</Depute>

<Commission>{ECR}în numele Grupului ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0171/2019

B8‑0171/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE

(2019/2614(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

 având în vedere articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

 având în vedere Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019 al Comisiei,

 având în vedere recomandarea Consiliului din 11 februarie 2019 privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (BCE),

 având în vedere articolul 283 alineatul (2) al doilea paragraf din TFUE, în temeiul căruia Consiliul European a consultat Parlamentul,

 având în vedere Protocolul nr. 4 privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.2,

 având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0144/2019),

 având în vedere alegerea, de către Consiliul supraveghetorilor Autorității Bancare Europene din 19 februarie 2019, a lui José Manuel Campa în calitate de președinte al Autorității Bancare Europene,

 având în vedere articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei[1],

 având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0146/2019),

 având în vedere propunerea Comisiei din 30 ianuarie 2019 de numire a lui Sebastiano Laviola ca membru al Comitetului Unic de Rezoluție,

 având în vedere articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010[2],

 având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0148/2019),

 având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât potrivit articolului 8 din TFUE, integrarea perspectivei de gen este un principiu orizontal, iar potrivit articolului 2 din TUE principiul egalității de gen este o valoare a Uniunii;

B. întrucât accesul egal la oportunități și nediscriminarea sunt parte integrantă a valorilor Uniunii Europene;

C. întrucât femeile continuă să fie subreprezentate în funcțiile de conducere din sectorul bancar și al serviciilor financiare;

D. întrucât toate instituțiile și organismele naționale și ale UE ar trebui să pună în aplicare măsuri concrete pentru a asigura echilibrul de gen;

E. întrucât, în pofida numeroaselor solicitări adresate de Parlamentul European Consiliului de a remedia lipsa echilibrului de gen în cadrul Comitetului executiv al BCE, Parlamentul constată cu regret că Consiliul European nu a luat în serios această cerere;

F. întrucât, în pofida numeroaselor apeluri lansate de Parlamentul European, în contextul nominalizărilor precedente, la respectarea echilibrului de gen atunci când se prezintă lista de candidați, Parlamentul constată cu regret că toți candidații pentru funcția de președinte al Autorității Bancare Europene au fost bărbați;

G. întrucât, în pofida obligațiilor prevăzute la articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 și în pofida numeroaselor solicitări ale Parlamentului de a se respecta echilibrul de gen la prezentarea unei liste de candidați, Parlamentul deplânge faptul că toți candidații pentru funcția de membri ai Comitetului Unic de Rezoluție au fost bărbați,

1. îndeamnă Consiliul European, Consiliul și Comisia să adopte măsuri pentru a asigura echilibrul de gen în propunerile lor viitoare de liste scurte și nominalizări și solicită ca cererea Parlamentului să fie îndeplinită pentru numirile viitoare;

2. recunoaște că Parlamentul însuși nu s-a ridicat la înălțimea acestor standarde și se angajează să își îmbunătățească propriul palmares în ceea ce privește promovarea egalității între femei și bărbați în domeniul afacerilor economice și monetare;

3. recunoaște faptul că echilibrul de gen la nivel executiv în cadrul instituțiilor și organelor Uniunii necesită candidați calificați din partea statelor membre; solicită, prin urmare, statelor membre să adopte măsuri concrete pentru a îmbunătăți echilibrul de gen în instituțiile naționale și a pregăti, astfel, terenul pentru candidați de ambele sexe și de înaltă calitate pentru pozițiile de vârf de la nivelul UE în domeniul serviciilor bancare și financiare;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, Consiliului, Comisiei și guvernelor statelor membre.

 

[1] JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

[2] JO L 225, 30.7.2014, p. 1.

Ultima actualizare: 13 martie 2019Notă juridică