Postopek : 2019/2614(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0171/2019

Predložena besedila :

B8-0171/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/03/2019 - 11.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0171/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 49k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije</TitreSuite>

<TitreRecueil>v skladu s členom 123(2) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz</Depute>

<Commission>{PPE}v imenu skupine PPE</Commission>

<Depute>Kay Swinburne</Depute>

<Commission>{ECR}v imenu skupine ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0171/2019

B8-0171/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU

(2019/2614(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 2 in drugega pododstavka člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter člena 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

 ob upoštevanju člena 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

 ob upoštevanju strateških prizadevanj Komisije za enakost spolov v obdobju 2016–2019,

 ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 11. februarja 2019 o imenovanju člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke (ECB),

 ob upoštevanju drugega pododstavka člena 283(2) PDEU, v skladu s katero se je Evropski svet posvetoval s Parlamentom,

 ob upoštevanju Protokola št. 4 o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 11.2 Protokola,

 ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0144/2019),

 ob upoštevanju, da je odbor nadzornikov Evropskega bančnega organa 19. februarja 2019 za predsednika tega organa izbral Joséja Manuela Campo,

 ob upoštevanju člena 48(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES[1],

 ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0146/2019),

 ob upoštevanju predloga Komisije z dne 30. januarja 2019 o imenovanju Sebastiana Laviole za člana Enotnega odbora za reševanje,

 ob upoštevanju člena 56(6) Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010[2],

 ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0148/2019),

 ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker člen 8 PDEU določa vključevanje načela enakosti spolov kot horizontalno načelo, člen 2 PEU pa načelo enakosti spolov kot osrednjo vrednoto Unije;

B. ker sta dostop do enakih možnosti in nediskriminacija glavni vrednoti Evropske unije;

C. ker so ženske še vedno premalo zastopane na izvršnih položajih na področju bančnih in finančnih storitev;

D. ker bi morale vse institucije in organi EU ter vse nacionalne institucije in organi izvajati konkretne ukrepe za zagotavljanje uravnotežene zastopanosti spolov;

E. ker Parlament obžaluje, da Evropski svet kljub številnim pozivom Parlamenta Svetu, naj ponovno obravnava neuravnoteženost spolov v izvršilnem odboru ECB, te zahteve ni obravnaval resno;

F. ker Parlament obžaluje, da so bili kljub številnim pozivom Parlamenta v času prejšnjih imenovanj, da je treba pri sestavljanju seznamov kandidatov upoštevati uravnoteženo zastopanost spolov, vsi kandidati za mesto predsednika Evropskega bančnega organa moški;

G. ker so bili kljub obveznostim iz člena 56(4) Uredbe (EU) št. 806/2014 in kljub številnim pozivom Parlamenta, da je treba pri sestavljanju seznamov kandidatov upoštevati uravnoteženo zastopanost spolov, vsi kandidati za članstvo v Enotnem odboru za reševanje moški, in ker Parlament to obžaluje;

1. poziva Evropski svet, Svet in Komisijo, naj si dejavno prizadevajo za uravnoteženost spolov v svojih prihodnjih predlogih za ožje sezname in imenovanja, ter zahteva, da se pri prihodnjih imenovanjih upošteva ta zahteva Parlamenta;

2. ugotavlja, da Parlament sam ne izpolnjuje teh standardov in se zavezuje, da bo izboljšal stanje glede spodbujanja enakosti med moškimi in ženskami na področju ekonomskih in monetarnih zadev;

3. priznava, da so za uravnoteženo zastopanost spolov na izvršni ravni v institucijah in organih Unije potrebni kvalificirani kandidati iz držav članic; zato poziva države članice, naj sprejmejo konkretne ukrepe za bolj uravnoteženo zastopanost spolov v nacionalnih institucijah in tako ustvarijo primerne okoliščine za visoko kvalificirane kandidate in kandidatke za najvišje položaje v EU na področju bančnih in finančnih storitev;

4. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji in vladam držav članic.

[1] UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

[2] UL L 225, 30.7.2014, str. 1.

Zadnja posodobitev: 13. marec 2019Pravno obvestilo