Postopek : 2019/2614(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0172/2019

Predložena besedila :

B8-0172/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/03/2019 - 11.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0172/2019</NoDocSe>
PDF 136kWORD 50k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije</TitreSuite>

<TitreRecueil>v skladu s členom 123(2) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Pervenche Berès, Mercedes Bresso</Depute>

<Commission>{S&D}v imenu skupine S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0171/2019

B8-0172/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU

(2019/2614(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

 ob upoštevanju akcijskega načrta za enakost spolov za obdobje 2016–2020,

 ob upoštevanju dopisa, ki ga predsednik Evropskega parlamenta 5. marca 2019 poslal predsedujočemu Svetu Evropske unije (osebi na čelu šestmesečnega predsedstva),

 ob upoštevanju dopisa, ki ga predsednik Evropskega parlamenta 5. marca 2019 poslal predsedniku Evropske komisije,

 ob upoštevanju dopisa, ki ga predsednik Evropskega parlamenta 23. marca 2018 poslal predsedniku Evropske komisije,

 ob upoštevanju dopisa, ki ga predsednik Odbora Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve 8. marca 2018 poslal predsedniku Euroskupine,

 ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker je bil aprila 2016 povprečni delež žensk v upravnih odborih največjih družb, ki kotirajo na borzi, registriranih v državah članicah EU-28, 23,3 %, kar je več kot 0,6-odstotno povečanje glede na podatke iz oktobra 2015, ko so bili podatki nazadnje zbrani; ker je samo v desetih državah (Francija, Švedska, Italija, Finska, Nizozemska, Latvija, Nemčija, Združeno kraljestvo, Danska in Belgija) vsaj četrtina članov upravnih odborov žensk;

B. ker je predlog o zastopanosti žensk v upravnih odborih iz leta 2012 rezultat dolgoletnih pozivov Parlamenta, naj Komisija ukrepa; ker je Parlament, ko je novembra 2013 z veliko večstrankarsko večino sprejel svoje stališče v prvi obravnavi, predlog zelo malo spremenil, s čimer je hotel Svetu sporočiti, da bi lahko dosegel dogovor s Parlamentom; strinjal se je tudi, da bo zagotovil, da bodo do leta 2020 vsaj 40 % neizvršilnih direktorjev v upravnih odborih družb, ki kotirajo na borzi, žensk; ker je ta direktiva zelo pomembno orodje za doseganje večje uravnotežene zastopanosti spolov v ekonomskem odločanju na najvišji ravni in za izboljšanje konkurenčnosti podjetij z izkoriščanjem vseh talentov v družbi, kot dokazujejo različne študije;

C. ker se člen 26(2) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko[1], člen 56(4) Uredbe (EU) št. 806/2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje[2] ter člen 37(3) Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ)[3] sklicujejo na uravnoteženo zastopanost spolov kot na pomembno načelo, ki ga je treba upoštevati v izbirnih postopkih;

D. ker Parlament obžaluje, da Evropski svet kljub številnim pozivom Parlamenta Svetu in državam članicam, naj uravnotežijo zastopanost spolov v izvršilnem odboru Evropske centralne banke (ECB), te zahteve ni obravnaval resno;

E. ker Parlament obžaluje, da so bili kljub številnim pozivom Parlamenta v zvezi s prejšnjimi imenovanji, da je treba pri sestavljanju seznamov kandidatov upoštevati uravnoteženo zastopanost spolov, vsi kandidati za mesto predsednika Evropskega bančnega organa moški;

F. ker je bilo v izbirnih postopkih za predsednika, podpredsednika in člane Enotnega odbora za reševanje doslej v splošnem upoštevano načelo uravnotežene zastopanosti spolov v skladu s členom 56(4) Uredbe (EU) št. 806/2014; v navedenem primeru pa je bil seznam kandidatov, ki so bili predloženi Parlamentu, sestavljen le iz moških;

G. ker sicer ni mogoče izključiti možnosti, da v posameznem izbirnem postopku na podlagi posameznih prijav ni dovolj kvalificiranih kandidatov obeh spolov, je pa vseeno treba upoštevati splošno merilo uravnoteženosti spolov pri sestavi izvršilnih odborov ECB in nadzornih organov;

H. ker je odbor ECON Evropskega parlamenta vse sedanje kandidate za mesta glavnega ekonomista ECB, predsednika Evropskega bančnega organa in članov Enotnega odbora za reševanje obravnaval kot izkušene in kvalificirane ter so bili na tajnem glasovanju potrjeni z veliko večino glasov;

I. ker so ženske še vedno premalo zastopane na izvršilnih položajih na področju bančnih in finančnih storitev; ker bi morale vse institucije in organi na ravni EU in na nacionalni ravni izvajati konkretne ukrepe za zagotavljanje uravnotežene zastopanosti spolov;

1. zahteva, da se v prihodnjih imenovanjih v vseh institucijah in organih na ravni EU in na nacionalni ravni upošteva uravnotežena zastopanost spolov; poziva države članice, naj vsaka predstavi po enega moškega in eno žensko za postopek imenovanja članov prihodnje Komisije;

2. se zavezuje, da ne bo upošteval nobenega prihodnjega seznama kandidatov, če ne bo upoštevano načelo uravnotežene zastopanosti spolov;

3. ponovno potrjuje svojo močno zavezanost enakosti spolov tako v vsebini politik, pobud in programov EU kot tudi na vseh političnih, proračunskih, upravnih in izvršilnih ravneh Unije;

4. ponovno poziva Komisijo, naj predloži resnično evropsko strategijo o enakosti v obliki sporočila, ki bo vključevalo jasne in karseda merljive cilje in ki bo prevedeno v vse uradne jezike EU, da se zagotovi večja porazdelitev in razumevanje pri državljanih ter socialnih in gospodarskih akterjih;

5. poudarja, da doseganje enakosti spolov ni žensko vprašanje, temveč mora zajemati družbo kot celoto;

6. opozarja, da vključevanje načela enakosti spolov zadeva izbire politik, postopek odločanja, postopke in prakse ter izvajanje, spremljanje in vrednotenje; zato poudarja, da je treba upoštevati ne le vsebino politike, temveč tudi zastopanost spolov v upravi in pri sprejemanju odločitev, da se celovito oceni stanje glede vključevanja načela enakosti spolov v Parlamentu;

7. izraža zaskrbljenost, da je zastopanost žensk v institucijah EU in na ključnih položajih odločanja na politični in upravni ravni še vedno skromna, ter potrjuje, da mora Parlament sprejeti učinkovite ukrepe za zagotavljanje, da bo dodelitev položajev odločanja enakomerno porazdeljena med spoloma;

8. poziva k tesnejšemu sodelovanju med postopki in institucijami, da se zagotovi učinkovitost teh ukrepov, saj meni, da lahko okrepljeni medinstitucionalni odnosi na področju vključevanja načela enakosti spolov pomagajo pri razvoju politik EU, v katerih je upoštevana različnost spolov; obžaluje, da še ni bilo vzpostavljeno strukturirano sodelovanje na področju vključevanja načela enakosti spolov z drugimi institucionalnimi partnerji, kot sta Komisija ali Svet, ali v ekonomskih in finančnih strukturah EU.

[1] UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

[2] UL L 225, 30.7.2014, str. 1.

[3] UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

Zadnja posodobitev: 13. marec 2019Pravno obvestilo