Postopek : 2019/2614(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0174/2019

Predložena besedila :

B8-0174/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/03/2019 - 11.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0174/2019</NoDocSe>
PDF 142kWORD 51k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije</TitreSuite>

<TitreRecueil>v skladu s členom 123(2) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold, Monika Vana</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v imenu skupine Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0171/2019

B8-0174/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU

(2019/2614(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju členov 2 in 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter člena 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

 ob upoštevanju člena 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

 ob upoštevanju indeksa enakosti spolov Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) za leto 2017,

 ob upoštevanju svojega predloga z dne 1. marca 2019 o sklepu o imenovanju novega predsednika Evropskega bančnega organa,

 ob upoštevanju svojega predloga z dne 1. marca 2019 o sklepu o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke,

 ob upoštevanju svojega predloga z dne 1. marca 2019 o sklepu o predlogu Komisije za imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2019 o vključevanju načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu[1],

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. februarja 2019 o izvajanju pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami[2],

 ob upoštevanju člena 228(a) Poslovnika,

 ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker je enakost spolov temeljna vrednota EU, opredeljena v pogodbah EU in Listini EU o temeljnih pravicah;

B. ker člen 8 PDEU določa, da si Unija z vsemi svojimi dejavnostmi prizadeva odpraviti neenakosti, spodbujati enakost spolov in se boriti proti diskriminaciji pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti;

C. ker na visokih položajih v ključnih institucijah in agencijah, povezanih z ekonomsko in monetarno unijo (EMU), vlada strukturno neravnovesje med spoloma;

D. ker indeks enakosti spolov za leto 2017, ki ga je pripravil Evropski inštitut za enakost spolov, ponovno kaže, da je gospodarsko odločanje še vedno področje, na katerem EU dosega najnižjo raven enakosti spolov in zastopanosti žensk;

E. ker je v upravnih odborih agencij EU kljub zavezanosti EU enakosti spolov pri odločanju zastopanost spolov močno neuravnotežena, kažejo pa se stalni vzorci spolne segregacije, pri čemer je povprečno 33,7 % članov najvišjih organov odločanja v agencijah EU ženskega spola; ker je samo 10 od 39 izvršnih direktorjev agencij EU in samo 16 od 37 predsednikov ali direktorjev agencij EU žensk[3];

F. ker je v Izvršilnem odboru Evropske centralne banke (ECB) samo ena ženska in pet moških;

G. ker Razširjeni svet ECB trenutno sestavljajo ena ženska in 29 moških;

H. ker je predsednica Enotnega odbora za reševanje trenutno sicer ženska, vendar so ostali člani odbora moški; ker enotnemu mehanizmu nadzora in trem evropskim nadzornim organom predsedujejo moški;

I. ker se je mandat Daniele Nouy in Sabine Lautenschläger, dveh žensk na najvišjih položajih finančnega nadzora, pred kratkim iztekel, nadomestila pa naj bi ju dva moška;

J. ker moški prevladujejo tudi na položajih gospodarskega odločanja na nacionalni ravni, vse centralne banke držav članic razen ene pa so pod vodstvom moških; ker ženske predstavljajo le 19,6 % namestnikov guvernerjev in guvernerjev centralnih bank držav članic in 20 % članov upravnih odborov teh centralnih bank[4];

1. močno obžaluje, da je bilo za položaje predsednika Evropskega bančnega organa (EBA) ter člana Enotnega odbora za reševanje in Izvršilnega odbora ECB na ožji seznam uvrščenih premalo žensk; zato poziva, da se glasovanje o sklepu Parlamenta o predlogu Komisije o imenovanju člana Enotnega odbora za reševanje in o sklepu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke preloži;

2. globoko obžaluje, da se s temi zadnjimi imenovanji še naprej poglabljajo neravnovesja med spoloma na ključnih položajih odločanja v upravnih organih ekonomske in monetarne unije (EMU);

3. opozarja, da tak razvoj dogodkov ni le neskladen z večkrat ponovljenimi izjavami Sveta, Komisije in Parlamenta o tej zadevi, ampak da je tudi v nasprotju z vrednotami in cilji EU, določenimi v Pogodbah;

4. poudarja, da bo Parlament imenovanje v upravne odbore in druge organe agencij EU potrdil le, če bo zastopanost spolov na ožjem seznamu kandidatov, ki jih predlaga zadevna institucija ali organ, uravnotežena;

5. predlaga, da se v akcijski načrt za enakost spolov, ki bo sprejet v bližnji prihodnosti, vključi zahteva glede uravnotežene zastopanosti spolov na ožjem seznamu, kot je predvideno v členu 228(a) Poslovnika Evropskega parlamenta;

6. ponovno poziva k zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med člani upravljavskih in svetovalnih organov agencij EU v prihodnjem medinstitucionalnem sporazumu o operativnem okviru za evropske regulativne agencije, ki bo temeljil na pregledu skupnega pristopa;

7. poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita uravnoteženo zastopanost spolov pri imenovanjih, ožjih seznamih in imenovanjih v upravne odbore vseh agencij EU ter naj si prizadevata za odprte, pregledne in konkurenčne postopke zaposlovanja in imenovanja izvršnih direktorjev agencij EU, ki bodo upoštevali različnost spolov, da se zagotovi raznolikost kandidatov in imenovanih;

8. poziva Komisijo, naj prilagodi predpise vseh agencij EU, da bodo vključevali horizontalno zahtevo glede uravnotežene zastopanosti spolov pri odločanju, zlasti ko gre za vodstvene položaje;

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

[1] Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0010.

[2] Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0134.

Zadnja posodobitev: 13. marec 2019Pravno obvestilo