<Date>{12/03/2019}12.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0211/2019</NoDocSe>
PDF 125kWORD 47k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 133</TitreRecueil>


<Titre>om EU's og medlemsstaternes støtte på WHO's 72. plenarmøde til en resolution om forbedring af gennemsigtigheden af markeder for lægemidler, vacciner og andre sundhedsrelaterede teknologier</Titre>


<Depute>Piernicola Pedicini</Depute>


B8‑0211/2019

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om EU's og medlemsstaternes støtte på WHO's 72. plenarmøde til en resolution om forbedring af gennemsigtigheden af markeder for lægemidler, vacciner og andre sundhedsrelaterede teknologier

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 2. marts 2017 om EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler[1] erklærer, at sikring af, at patienter har adgang til vigtige lægemidler til overkommelige priser, er et af hovedmålene for EU og WHO;

B. der henviser til, at dagsordenen for WHO's plenarmøde, som finder sted i Genève den 20.-28. maj 2019, indeholder punkt 11.7 om håndtering af den globale mangel på og adgang til lægemidler og vacciner som et af de strategiske prioriterede emner, der skal drøftes; der henviser til, at den italienske regering har fremsat en omfattende resolution om dette emne;

C. der henviser til, at det er yderst vigtigt at løse problemet med den globale mangel på og adgang til lægemidler og vacciner på korrekt vis;

1. opfordrer EU og alle medlemsstaterne til at nå til enighed om en fælles holdning for på det kommende 72. plenarmøde i WHO at støtte resolutionen om forbedring af gennemsigtigheden af markeder for lægemidler, vacciner og andre sundhedsrelaterede teknologier, som indeholder en række foranstaltninger, der har til formål at opfylde dette mål.

 

[1] EUT C 263 af 25.7.2018, s. 4.

Seneste opdatering: 1. april 2019Juridisk meddelelse