<Date>{12/03/2019}12.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0211/2019</NoDocSe>
PDF 124kWORD 47k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over de steun van de EU en de lidstaten tijdens de 72e plenaire vergadering van de WHO voor een resolutie over het verbeteren van de transparantie van de markten voor geneesmiddelen, vaccins en andere aan de gezondheid gerelateerde technologieën</Titre>


<Depute>Piernicola Pedicini</Depute>


B8‑0211/2019

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de steun van de EU en de lidstaten tijdens de 72e plenaire vergadering van de WHO voor een resolutie over het verbeteren van de transparantie van de markten voor geneesmiddelen, vaccins en andere aan de gezondheid gerelateerde technologieën

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 2 maart 2017 over EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen[1] heeft gesteld dat het waarborgen van de toegang van patiënten tot essentiële geneesmiddelen een van de kerndoelstellingen van de EU en van de WHO is;

B. overwegende dat op de agenda van de plenaire vergadering van de WHO, die van 20 tot 28 mei 2019 in Genève plaatsvindt, punt 11.7 over het aanpakken van het wereldwijde tekort aan en de toegang tot geneesmiddelen en vaccins als een van de te bespreken strategische prioriteiten is vermeld; overwegende dat de Italiaanse regering een alomvattende resolutie over dit onderwerp heeft ingediend;

C. overwegende dat het uitermate belangrijk is het wereldwijde gebrek aan en de toegang tot geneesmiddelen en vaccins op een gepaste manier aan te pakken;

1. roept de EU en de lidstaten op om overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijk standpunt tijdens de 72e plenaire vergadering van de WHO ter ondersteuning van de resolutie over het verbeteren van de transparantie van de markten voor geneesmiddelen, vaccins en andere aan de gezondheid gerelateerde technologieën, waarin een aantal maatregelen worden uiteengezet om dit doel te bereiken.

 

[1] PB C 263 van 25.7.2018, blz. 4.

Laatst bijgewerkt op: 1 april 2019Juridische mededeling