<Date>{15/03/2019}15.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0213/2019</NoDocSe>
PDF 122kWORD 47k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 133</TitreRecueil>


<Titre>om støtte til den italienske fjerkræsektor</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B8‑0213/2019

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om støtte til den italienske fjerkræsektor

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A. der henviser til, at den italienske fjerkræbranche er en vigtig erhvervssektor, der beskæftiger 64 000 ansatte;

B. der henviser til det generelle prisfald på mange slags italienskproduceret fjerkrækød i de første måneder af 2019, hvor navnlig priserne på kyllinger faldt med 0,86 EUR kiloet, svarende til et fald på 22,4 %, i forhold til samme tidspunkt i 2018;

C. der henviser til, at denne vanskelige situation for den italienske fjerkræbranche skyldes en skævvridning af hjemmemarkedet, som er udløst af en række forskellige årsager, heriblandt en stigende import af fjerkræ fra visse tredjelande til meget lave priser;

D. der desuden henviser til, at mærkningen af fjerkrækødprodukter giver visse forståelsesmæssige problemer for forbrugerne;

1. opfordrer Kommissionen til at øge støtten til den italienske fjerkræbranche ved hjælp af passende tiltag;

2. tilskynder den desuden til at overveje muligheden af at forbedre mærkningen af fjerkrækødprodukter, så den bliver lettere at forstå.

Seneste opdatering: 28. marts 2019Juridisk meddelelse