<Date>{15/03/2019}15.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0213/2019</NoDocSe>
PDF 116kWORD 47k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Italian siipikarja-alalle myönnettävästä tuesta</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B8‑0213/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Italian siipikarja-alalle myönnettävästä tuesta

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A. ottaa huomioon, että Italian siipikarja-ala on tärkeä tuotannonala, joka työllistää 64 000 henkeä;

B. ottaa huomioon, että vuoden 2019 ensimmäisten kuukausien aikana monien italialaisten siipikarjanlihatuotteiden ja varsinkin broilerin hinnat ovat laskeneet 0,86 euroon kilolta, mikä merkitsee 22,4 prosentin laskua vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna;

C. ottaa huomioon, että tämä Italian siipikarja-alan vaikeuksiin ajava tilanne johtuu sisämarkkinoiden vääristymisestä, jota ovat aiheuttaneet useat eri tekijät, kuten erittäin halvan siipikarjanlihan tuonnin lisääntyminen joistakin kolmansista maista;

D. ottaa lisäksi huomioon, että kuluttajien on toisinaan vaikea saada selvää siipikarjanlihan pakkausmerkinnöistä;

1. kehottaa komissiota vahvistamaan Italian siipikarja-alalle annettavaa tukea asianmukaisilla toimenpiteillä;

2. kehottaa komissiota myös arvioimaan mahdollisuuksia parantaa siipikarjanlihan pakkausmerkintöjen sisältämien tietojen käyttökelpoisuutta.

Päivitetty viimeksi: 27. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus