<Date>{15/03/2019}15.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0213/2019</NoDocSe>
PDF 123kWORD 47k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o potpori talijanskom sektoru peradarstva</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B8-0213/2019

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o potpori talijanskom sektoru peradarstva

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A. budući da je talijanska peradarska industrija važan proizvodni sektor koji zapošljava 64 000 radnika;

B. budući da je u prvim mjesecima 2019. općenito zabilježen pad cijena brojnih vrsta mesa peradi talijanskog podrijetla, a posebice se primjećuje pad cijena piletine na 0,86 eura po kilogramu, što predstavlja pad od 22,4 % u odnosu na isti period 2018.;

C. budući da je ta situacija, koja stvara poteškoće za talijanski peradarski sektor, nastala zbog poremećaja na unutarnjem tržištu na koji je utjecalo više faktora, među ostalim rast uvoza mesa peradi iz određenih trećih zemalja po vrlo niskim cijenama;

D. budući da, povrh toga, označivanje mesa peradi potrošačima uzrokuje određene probleme s razumijevanjem;

1. poziva Komisiju da poveća potporu talijanskoj peradarskoj industriji uz pomoć odgovarajućih mjera;

2. također je poziva da razmotri mogućnost unapređenja informacija na oznakama za meso peradi.

Posljednje ažuriranje: 2. travnja 2019.Pravna napomena