<Date>{15/03/2019}15.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0213/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 47k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu</TitreRecueil>


<Titre>par atbalstu Itālijas mājputnu audzēšanas nozarei</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B8-0213/2019

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu Itālijas mājputnu audzēšanas nozarei

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A. tā kā Itālijas mājputnu audzēšanas nozare ir nozīmīgs ražošanas sektors ar 64 000 nodarbināto;

B. tā kā 2019. gada pirmajos mēnešos ir konstatēts vispārējs cenu samazinājums daudziem Itālijas mājputnu gaļas produktiem, jo īpaši vistas gaļas cena ir samazinājusies līdz 0,86 euro par kilogramu, kas ir par 22,4 % mazāk nekā tajā pašā periodā 2018. gadā;

C. tā kā šo situāciju, kas rada grūtības Itālijas mājputnu audzēšanas nozarei, izraisīja iekšējā tirgus izkropļojums, kura pamatā ir dažādi faktori, tostarp ļoti lētas mājputnu gaļas importa pieaugums no dažām trešām valstīm;

D. tā kā turklāt mājputnu gaļas marķējumi patērētājiem rada zināmas saprašanas grūtības,

1. aicina Komisiju ar atbilstošiem pasākumiem palielināt atbalstu Itālijas mājputnu audzēšanas nozarei;

2. mudina Komisiju arī apsvērt iespēju uzlabot informācijas sniegšanu mājputnu gaļas marķējumā.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 2. aprīlisJuridisks paziņojums