<Date>{15/03/2019}15.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0213/2019</NoDocSe>
PDF 121kWORD 47k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over steun aan de Italiaanse pluimveesector</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B8‑0213/2019

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over steun aan de Italiaanse pluimveesector

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Italiaanse pluimveesector een omvangrijke productiesector is met 64 000 werknemers;

B. overwegende dat in de eerste maanden van 2019 een algemene prijsdaling heeft plaatsgehad voor veel pluimveevlees uit Italië, waarbij vooral de prijzen van kip gezakt zijn tot 0,86 EUR per kilo, een daling met 22,4 % ten opzichte van dezelfde periode in 2018;

C. overwegende dat deze situatie, die de Italiaanse pluimveesector in moeilijkheden brengt, veroorzaakt wordt door een verstoring van de interne markt als gevolg van diverse factoren, onder andere de toename van de invoer van pluimveevlees uit een aantal derde landen tegen erg lage prijzen;

D. overwegende dat de etikettering van het pluimveevlees bovendien een aantal problemen oplevert wat de begrijpelijkheid voor de consumenten betreft;

1. vraagt de Commissie de steun aan de Italiaanse pluimveesector te verhogen door middel van passende maatregelen;

2. verzoekt haar bovendien te onderzoeken of de informatie op het etiket van pluimveevlees bruikbaarder kan worden gemaakt.

Laatst bijgewerkt op: 22 maart 2019Juridische mededeling