<Date>{15/03/2019}15.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0213/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 47k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie wsparcia dla włoskiego sektora drobiarskiego</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B8‑0213/2019

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wsparcia dla włoskiego sektora drobiarskiego

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że branża drobiarska we Włoszech jest ważnym sektorem produkcyjnym, który zatrudnia 64 000 osób;

B. mając na uwadze, że w pierwszych miesiącach 2019 roku miał miejsce ogólny spadek cen włoskiego drobiu, a w szczególności kurcząt, których cena spadła do 0,86 euro za kilogram, czyli o 22,4% w stosunku do tego samego okresu w roku 2018;

C. mając na uwadze, że sytuację tę spowodowały zmiany na rynku wewnętrznym, między innymi takie, jak wzrost importu taniego mięsa drobiowego z państw trzecich, co stawia włoską branżę drobiarską w trudnym położeniu;

D. mając na uwadze między innymi to, że etykiety znajdujące się na mięsie drobiowym nie są do końca jasne dla konsumentów.

1. wzywa Komisję do zwiększenia wsparcia dla włoskiego sektora drobiarskiego poprzez podjęcie odpowiednich działań;

2. wzywa ponadto Komisję do wzięcia pod uwagę kroków mających na celu poprawę czytelności etykiet umieszczanych na mięsie drobiowym.

Ostatnia aktualizacja: 2 kwietnia 2019Informacja prawna