<Date>{15/03/2019}15.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0213/2019</NoDocSe>
PDF 128kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o podpore talianskeho hydinárskeho priemyslu</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B8‑0213/2019

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o podpore talianskeho hydinárskeho priemyslu

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A. keďže taliansky hydinársky priemysel je významným výrobným odvetvím, ktoré zamestnáva 64 000 ľudí;

B. keďže v prvých mesiacoch roka 2019 došlo k všeobecnému poklesu predajných cien mnohých druhov hydinového mäsa vyrobeného v Taliansku, najmä pokiaľ ide o cenu kurčiat, ktorá klesla na 0,86 EUR za kilogram, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 predstavuje zníženie o 22,4 %;

C. keďže táto situácia, ktorá spôsobuje talianskemu hydinárskemu odvetviu ťažkosti, vznikla v dôsledku narušenia vnútorného trhu, na ktorom sa podieľalo viacero faktorov vrátane nárastu dovozu hydinového mäsa z určitých tretích krajín za veľmi nízke ceny;

D. keďže označovanie hydinového mäsa nie je z pohľadu spotrebiteľov vždy zrozumiteľné;

1. vyzýva Komisiu, aby prijatím vhodných opatrení zvýšila podporu talianskeho hydinárskeho priemyslu;

2. zároveň Komisiu naliehavo vyzýva, aby posúdila možnosť zlepšiť uvádzanie informácií na etiketách hydinového mäsa.

Posledná úprava: 2. apríla 2019Právne oznámenie