<Date>{15/03/2019}15.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0213/2019</NoDocSe>
PDF 122kWORD 47k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členom 133 Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o podpori italijanskemu perutninskemu sektorju</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B8-0213/2019

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o podpori italijanskemu perutninskemu sektorju

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A. ker je italijanski perutninski sektor pomemben proizvodni sektor, ki zaposluje 64 000 ljudi;

B. ker so se v prvih mesecih leta 2019 na splošno znižale odkupne cene v italijanskem perutninskem sektorju, predvsem cene piščancev, saj je kilogram piščančjega mesa stal le 0,86 evra, kar je za 22,4 % manj kot v istem obdobju leta 2018;

C. ker so te razmere, ki povzročajo težave italijanskemu perutninskemu sektorju, nastale zaradi izkrivljanja na notranjem trgu, ki ga je povzročilo več dejavnikov, med njimi uvoz perutnine iz tretjih držav po občutno nižjih cenah;

D. ker so označbe na etiketah perutninskega mesa težko razumljive za potrošnika;

1. poziva Komisijo, naj z ustreznimi ukrepi okrepi podporo italijanskemu perutninskemu sektorju;

2. prav tako poziva Komisijo, naj preuči možnosti za boljše posredovanje informacij na etiketah perutninskega mesa.

 

Zadnja posodobitev: 2. april 2019Pravno obvestilo