<Date>{15/03/2019}15.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0213/2019</NoDocSe>
PDF 121kWORD 47k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om stöd till den italienska fjäderfäsektorn</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B8‑0213/2019

Förslag till Europaparlamentets resolution om stöd till den italienska fjäderfäsektorn

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den italienska fjäderfäsektorn är en viktig produktionssektor som sysselsätter 64 000 personer.

B. Under de första månaderna 2019 har producentpriserna på många typer av italienskt fjäderfäkött sjunkit. Det gäller särskilt för kyckling, där priset sjunkit till 0,86 euro per kilo, alltså en minskning med 22,4 % jämfört med samma period 2018.

C. Denna situation, som försätter fjäderfäsektorn i ett besvärligt läge, har uppstått på grund av snedvridningar på den inre marknaden till följd av flera olika faktorer, bland annat ökad import av fjäderfäkött från vissa tredjeländer till mycket låga priser.

D. Märkningen av fjäderfäkött är också till viss del svårbegriplig för konsumenterna.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder för att öka stödet till den italienska fjäderfäsektorn.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att se till att märkningen av fjäderfäkött blir lättare att förstå.

Senaste uppdatering: 1 april 2019Rättsligt meddelande