Procedure : 2018/2994(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0215/2019

Indgivne tekster :

B8-0215/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/03/2019 - 18.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0312

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0215/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 51k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3</TitreRecueil>


<Titre>om Kommissionens delegerede forordning af 14. december 2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed</Titre>

<DocRef>(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))</DocRef>


<Depute>Birgit Sippel</Depute>

<Commission>for {LIBE}Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender</Commission>


B8‑0215/2019

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens delegerede forordning af 14. december 2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed

(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))

 

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2018)08465),

 der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af beslutning nr. 574/2007/EF [1], særlig artikel 7, stk. 2, og artikel 17, stk. 5,

 der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 3,

A. der henviser til, at det i artikel 1 i Kommissionens delegerede forordning fastslås, at bilag II til forordning (EU) nr. 515/2014 ændres til at omfatte en specifik handling vedrørende ”oprettelse, udvikling og drift, herunder levering af tjenesteydelser som identifikation [...] registrering og første modtagelse, af hotspotområder”;

B. der henviser til, at det i Kommissionens delegerede forordning foreslås at indføre konceptet "kontrollerede centre" i det pågældende nye specifikke tiltag og dermed støtte medlemsstaterne i forbindelse med levering af tjenesteydelser i sådanne "kontrollerede centre";

C. der henviser til, at konceptet "kontrollerede centre" er et kontroversielt koncept, hvis lovlighed er tvivlsom, og som ikke findes i EU-retten og ikke er blevet godkendt af de to lovgivere;

D. der henviser til, at Parlamentet er af den opfattelse, at et sådant koncept ikke bør finansieres, medmindre og før det er korrekt defineret i en passende retsakt - vedtaget af de to lovgivere - med angivelse af konceptets retsgrundlag, art, formål og mål;

1. gør indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning;

2. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og underrette den om, at den delegerede forordning ikke kan træde i kraft;

3. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

[1] EUT L 150 af 20.5.2014, s. 143.

Seneste opdatering: 25. marts 2019Juridisk meddelelse