Postupak : 2018/2994(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0215/2019

Podneseni tekstovi :

B8-0215/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/03/2019 - 18.13

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0312

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0215/2019</NoDocSe>
PDF 133kWORD 49k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesen u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o Delegiranoj uredbi Komisije od 14. prosinca 2018. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza</Titre>

<DocRef>(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))</DocRef>


<Depute>Birgit Sippel </Depute><Commission>u ime odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove</Commission>


B8-0215/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o Delegiranoj uredbi Komisije od 14. prosinca 2018. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza

(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))

 

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2018)08465),

 uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ [1], a posebice njezin članak 7. stavak 2. i članak 17. stavak 5.,

 uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

 uzimajući u obzir članak 105. stavak 3. Poslovnika,

A. budući da se u članku 1. Delegirane uredbe Komisije predlaže izmjena Priloga II. Uredbi (EU) br. 516/2014 dodavanjem posebnog djelovanja povezanog s uspostavom, razvojem i radom „(uključujući pružanje usluga kao što su identifikacija, [...] registracija i prvi prihvat) žarišnih područja”;

B. budući da se u Delegiranoj uredbi Komisije predlaže da se u to novo posebno djelovanje uključi koncept „kontroliranih centara”, a stoga i da se državama članicama osiguraju financijska sredstva za pružanje usluga u takvim „kontroliranim centrima”;

C. budući da je koncept „kontroliranih centara” kontroverzan pojam upitne zakonitosti koji ne postoji u okviru prava Unije i koji nije odobren od strane suzakonodavaca;

D. budući da Parlament smatra da se takav koncept ne bi trebao financirati osim ako se i sve dok se propisno ne definira u odgovarajućem zakonodavnom instrumentu koji su donijeli suzakonodavci i koji sadrži pojedinosti o pravnoj osnovi, prirodi, svrsi i cilju tog koncepta;

1. ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te da je obavijesti da Delegirana uredba ne može stupiti na snagu;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

[1] SL L 150, 20.5. 2014., str. 143.

Posljednje ažuriranje: 25. ožujka 2019.Pravna napomena